14% peruskoulu- ja lukioikäisistä kävi kuraattorilla tai psykologilla

0

Viime lukuvuonna 590 oppilasta eli 14% peruskoulu- ja lukioikäisistä kävi Kaarinassa koulukuraattorilla tai -psykologilla.

Pääasiassa syynä oli ahdistus, mielialaongelmat, stressi, kotiasiat, poissaolot, jännittäminen, motivaation puute, häiriökäyttäytyminen, oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja itsetuhoisuus.

Kaarinassa työskentelee tällä hetkellä neljä koulukuraattoria ja viisi koulupsykologia.