Kaarinan avustusrahat vedettiin oikeuteen

0

Etävanhempien liitto ry ja Länsi-Suomen etävanhemmat ry eivät olleet tyytyväisiä Kaarinan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustusrahojen jakamiseen vaan vetivät Kaarinan oikeuteen.
Jaettavana oli 22 000 euroa, ja niitä haki 12 tahoa. Mikäli kaikille olisi myönnetty rahat, sitä olisi tarvittu 42 000 euroa.
Etävanhempien yhdistykset tekivät avustusten jakamisesta ensin oikaisuvaatimuksen. Nämä yhdistykset kokivat joutuneensa eriarvoiseen asemaan muiden avustusta hakeneiden kanssa. Kaupunki kuitenkin hylkäsi oikaisuvaatimuksen, sillä hakuohjeiden mukaan yleinen kuvailu ei riitä vaan yhdistyksen on toimitettava Kaarinassa tapahtuvasta toiminnasta täsmällinen ja eritelty kuvaus ja talousarvio. Näiden yhdistysten hakemuksissa Kaarina vain mainittiin yhtenä kunnista, joissa on valtakunnallista toimintaa, kuten edunvalvontaa ja lakineuvontaa puhelimitse.
Tämän jälkeen yhdistykset valittivat Turun hallinto-oikeuteen. Oikeus ei ole vielä antanut ratkaisua.
Kaupunginhallitus päätti avustusten jakamisesta huhtikuussa. Avustusta annettiin kaikille muille hakijoille: MLL Varsinais-Suomen piirille, Turun seudun yksinhuoltajat ry:lle, Kasevalle, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:lle, SPR:n Kaarinan-Piikkiön osastolle, Kaarinan-Piikkiön Sydänyhdistykselle, Turun seudun nivelyhdistykselle, Eläkeliiton Kaarinan yhdistykselle, MLL Littoisille ja MLL Kaarinan paikallisyhdistykselle.