Kaarinan sosiaalityöntekijät joutuvat asiakkaidensa edunvalvojiksi – Kelan päätökset ontuvat

0

Toimeentulotukihakemusten käsittely siirtyi Kelalle runsas kaksi vuotta sitten, mutta ongelmia on edelleen. Huolestuttavin puute on se, että Kela ei ohjaa riittävästi perustoimeentulotuen hakijoita sosiaalipalveluihin muun avun saamiseksi. Näin kuvaillaan Kaarinan sosiaalipalveluiden katsauksessa.

Kaarinan sosiaalitoimen kokemusten perusteella Kela on myös laiminlyönyt lakisääteisiä ilmoitusvelvollisuuksia esimerkiksi työttömien aktivointiehdon täyttymisestä. Kelan perustoimeentulotukipäätöksissä on ollut suurta vaihtelua, ja Kaarinan sosiaalityöntekijät ovat joutuneet toimimaan asiakkaiden edunvalvojina ja asiamiehinä sekä auttamaan oikaisuvaatimusten tekemisessä. Lisäksi Kelan tuen hakeminen sähköisesti on ollut vaikeaa niille heikossa asemassa oleville, joilta sähköisten palveluiden käyttö ei suju.