Kuusistoon tulossa yksityinen lastenkoti

0

Lastensuojelupalvelut Omppu Oy hakee aluehallintovirastolta lupaa uudelle lastenkodille, jonka on määrä nousta Kaarinan Kuusistoon.

Kuusiston Omppu on tulossa Pengertielle, ja sinne perustetaan seitsemän lastensuojelun laitoshoidon asiakaspaikkaa. Työntekijöitä palkataan 7–8. Yksikkö on omakotitalo tavallisella omakotitaloalueella. Hoidettavat lapset ovat 4–17-vuotiaita.

Ompulla on vastaava yksikkö myös Turussa, ja nyt toiminta laajenee Kaarinaan.
Omppu täyttää vaaditut määräykset. Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta lausui aluehallintovirastolle, että Kaarinalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.