Uusia omakotitaloja Kaarinantien käännön kylkeen?

0

Kaarinan kaupunki kaavoittaa uutta 1,5 hehtaarin kokoista omakotitaloaluetta Littoisiin, vaikka alue sijaitsee mahdollisen Kaarinantien käännön tuntumassa. Kaarinantien kääntö on merkitty maakuntakaavassa omakotialueen pohjoisrajalle.
Kaarinantien kääntö on Kaarinantien ja Liedon Avantin yhdistävä tie, jossa olisi eritasoliittymä Turun kehätielle. Osana Kaarinantien kääntöä rakennettaisiin todennäköisesti myös tunneli metsäalueen säästämiseksi. Hankkeesta ei ole kuitenkaan päästy yksimielisyyteen eikä se esimerkiksi kuulu Turun kehätien meneillään olevaan parannusprojektiin.
Auranlaakson osayleiskaavassa Kaarinantien käännön alue on jätetty selvitysalueeksi, jonka tulevaisuus ratkaistaan vaikeiden päätösten vuoksi joskus myöhemmin.
Uuden, Kultanummen kentän pohjoispuolella sijaitsevan omakotitaloalueen viranomaisneuvotteluissa Varsinais-Suomen Ely-keskus vaati, että ensimmäiseksi on tutkittava, mitä vaikutuksia asuinalueella on tunnelin rakentamiseen ja Kaarinantien käännöllä asumiseen. Kaavoittajan mukaan nämä selvitykset ovat kuitenkin mahdollisia vasta kaavaluonnoksen valmistuttua. Joka tapauksessa uusi pientaloalue noudattaa hyväksyttyä osayleiskaavaa.
Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hyväksyi nyt kaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville.
Aluetta kaavoitetaan Eräkadun alueen asemakaavan laajennuksen nimellä. Tällä hetkellä sillä on metsää ja jo olemassa olevia pientaloja. Alueelle aiotaan 12–13 uutta omakotitaloa.