Virkistysmetsää katoaa yritysten alle Krossista – liikekortteleille 7000 uutta neliötä

0
Krossin yritysaluetta tiivistetään. Kartan värillinen alue kaavoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Kartan on laatinut Kaarinan kaupunki.

Krossin yritysalueen asemakaavan muutos ei herättänyt kaarinalaisissa kritiikkiä. Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta ei tullut muistutuksia, eikä myöskään lausunnon antajilla ollut merkittäviä muutostoiveita.
Kaavassa yhdistettiin liikekortteleita yhtenäiseksi yritysalueeksi Laasmäenkadun ja Autoilijankadun risteyksen kohdalla, käytännössä Krossin liikekeskuksen takana ja vieressä. Yhdistettävien korttelien välissä oleva mäkinen virkistysalue muutetaan yritysalueeksi.

Miten kaavoittaja perustelee ratkaisua? Lue lisää 20.2.2019 lehdestä