Pystytäänkö Littoistenjärveä suojelemaan ilman suoja-aluemääräyksiä?

0

Littoistenjärven suoja-aluemääräykset aiotaan poistaa, ja järven säännöstely-yhtiön hallitus on pyytänyt Kaarinalta lausuntoa asiasta. Kaarina haluaa kuitenkin kuulla asiasta vielä tarkempia tietoja ennen lopullista sanaansa.
Suoja-aluemääräykset asetettiin 1980-luvulla talousvesikäyttöä turvaamaan. Määräyksissä saneltiin, mitä ei saa tehdä järven valuma-alueella eli maa-alueella, josta sadevedet valuvat ojien mukana järveen. Valuma-alue on yhteensä noin kolmen neliökilometrin kokoinen. Järven itsensä pinta-ala on 1,5 neliökilometriä.
Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto totesi, että suoja-aluemääräyksillä on ollut tärkeä rooli järven vedenlaadun ylläpitämisessä sekä lähistön rakentamisen ohjenuorana. Määräyksistä voidaan kuitenkin luopua. Lue lisää 13.3.2019 lehdestä