Kaarina ei hae vielä Lapsiystävälliseksi kunnaksi

0

Suomen Unicef on kehittänyt Lapsiystävällinen kunta -mallin, jossa kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnuksen onnistuessaan kehittämään toimintaansa vaaditulla tavalla.

Kaarinan sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän esittämä sekä useiden muidenkin valtuutettujen allekirjoittama valtuustoaloite ehdottaa Kaarinan hakeutumista kahden vuoden mittaiseen Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön.

Mallissa kunta kokoaa koordinaatioryhmän, joka kartoittaa, mitä lähdetään kehittämään. Tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan toimintasuunnitelmaan. Kaksivuotisjakson päätteeksi kunta raportoi työstä ja sen tuloksista Unicefille, joka arvionsa perusteella myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus on voimassa vain kaksi vuotta kerrallaan.

Sivistysjohtaja (vs.) Mika Rantanen näkee, että asiaan pitäisi palata vasta vuoden 2020 talousarvion käsittelyssä. Kaupunginhallitus taas laittoi aloitteen kokonaan takaisin valmisteluun. Hallituksen mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että lapsiystävällisyys toisi lisää byrokratiaa, vaan sen pitäisi olla kunnan normaalitoimintaa. Hallituksessa oltiin kuitenkin samaa mieltä Rantasen kanssa, että talousarviokäsittelyn yhteydessä on hyvä aika pohtia, onko Kaarinalla tähän varaa.