Nyt Kaarinaan haetaankin toimitilapäällikköä

0

Kaarinan tilakeskuksen päällikön avoimena oleva virka laitetaan taas hakuun. Samalla koko virkanimike muutetaan toimitilapäälliköksi.

Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari esitti alun perin virkanimikkeeksi ensisijaiseksi toimitilajohtajaa, joka kuvaisi paremmin tehtävän vaativuutta. Haapasaari uskoo, että nimikkeen korjaaminen johtajatasoiseksi voisi myös edistää viran täyttöä. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin pitää virkanimikkeen päällikkötasoisena.

Tilakeskuksen päällikön virkaan haettiin tekijää viime syksynä, mutta lopulta paikkaan ei palkattu ketään. Haapasaaren mukaan Kaarinan kaupungin tilakeskuksessa on selkeä talonrakennusalan laaja-alaisen osaamisen resurssivaje. Johtamistaitoinen ja kehityshaluinen talonrakennusalan moniosaaja täyttäisi tätä vajetta.

Tekninen johtaja näkee, että kun tilakeskukselle on saatu uusi päällikkö, on mahdollista harkita organisaatiomuutoksia. Yksi harkittava muutos on kunnossapidon irrottaminen rakennuttamisen alaisuudesta omaksi yksikökseen. Muutosten läpivienti edellyttäisi todennäköisesti yt-menettelyä ja erillistä päätöstä.

Virkanimikkeen muutoksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto. Toimitilapäällikön virka julkistetaan avoimeen hakuun kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen.