Oikaisu: Kaarinan lastensuojelu muuttanut jo uusiin tiloihin

0

Kaarina-lehti kirjoitti 24.4.2019 lastensuojelun ongelmista Kaarinassa. Asiat lastensuojelussa ovat kuitenkin edistyneet. Artikkelissa kuvattiin alkuvuoden lastensuojelun tilannetta, joka on sittemmin ehtinyt jo muuttua paremmaksi.

Toisin kuin artikkelissa annettiin ymmärtää, sosiaalityöntekijät eivät enää työskentele väliaikaisissa, toimimattomissa tiloissa Kuovinkadulla. Lastensuojelun ja perhekeskuksen käyttöön on remontoitu kiinteistö Krossista. Lisäksi tiloja on terveyskeskuksen ylemmässä kerroksessa.

Artikkelissa tuotiin myös esille Kaarinan sosiaalityöntekijöiden matala palkkataso. Sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi kertoo, että palkka-asia on etenemässä. Vielä kevään aikana sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään sosiaalityöntekijöiden sitoutumispalkkiomallia. Sitoutumispalkkio tarkoittaa, että pitkäaikaisesta työhön sitoutumisesta maksetaan lisäkorvausta.

Arola-Järven mielestä lastensuojelun tilanne Kaarinassa on melko hyvä. Sosiaalityöntekijöille tehdyssä kyselyssä 86 prosenttia henkilöstöstä koki tilanteensa hyväksi tai hyvän ja tyydyttävän välillä vaihtelevaksi, mitä Arola-Järvi pitää kelvollisena tuloksena raskaassa lastensuojelutyössä.

– Palkkataso meillä on ollut huono, mutta virat ovat silti täynnä. Naapurikunnilla taas on henkilöstöpulaa. Tämä kertoo, että joidenkin asioiden meillä on oltava hyvin, kun meillä pysytään töissä, sosiaali- ja terveysjohtaja tuumii.

Kaarina-lehti käytti 24.4. lehden jutun pohjana kaupunginhallituksen päätöstä. Tämän jälkeen lastensuojeluasiaa ei ole käsitelty poliittisessa päätöksenteossa.