Valkeavuoren koulun urakkamallista päätetään ensi tiistaina – pohjaehdotuksena allianssi-KVR

0

Tekninen lautakunta tekee tulevana tiistaina päätöksen siitä, rakennetaanko Valkeavuoren uudiskoulu perinteisellä, KVR-mallilla vai allianssilla.

Lautakunnan päätös on periaatteessa lopullinen. Kaupunginhallitus voi sen jälkeen vielä halutessaan käyttää otto-oikeutta ja päätyä toiseen ratkaisuun.

Teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren pohjaehdotuksessa Valkeavuoreen valittaisiin KVR-malli, johon olisi yhdistetty kilpailullinen neuvottelumenettely eli allianssimalli.

KVR-urakassa koulu valmistuisi 2,5 vuodessa tai nopeammin. Perinteisen tilaajavetoisen urakan arvioidaan kestävän 3 vuotta. KVR on nopeampi muun muassa siksi, että kilpailutuskierroksia on vähemmän.

KVR-mallissa (kokonaisvastuurakentamisen mallissa) hankkeesta kokonaisvastuun ottava yrittäjä vastaa kohteen suunnittelusta. Yhteistyötä tehdään Kaarinan kaupungin kanssa ja kaupunki asettaa suunnittelulle lähtökohdat tarjouspyynnössään, mutta näitä lähtökohtia ei saa myöhemmin muuttaa. Yleensä vahvoilla ovat urakoijat, jotka ovat konseptoineet työnsä kustannustehokkaiksi nopeiksi vakioratkaisuiksi.

Perinteisessä tilaajavetoisessa mallissa kaupunki itse ohjaisi suoraan hankkeen suunnittelijoita sekä valitsisi heidät. Rakennusmenetelmiä ja -materiaaleja ei olisi konseptoitu vaan hanke olisi räätälöitävä, minkä vuoksi kustannuksia on vaikea ennakoida.

Haapasaaren mukaan KVR-urakka on riskialttiimpi valinta. Jos urakoijan valinta epäonnistuu ja urakoija tekee konkurssin, koko hanke kaatuu.

Valvonnan näkökulmasta KVR-malli on yksinkertaisin. Urakoija vastaa hankkeesta kokonaisuudessaan eikä jälkikäteen tarvitse setviä, kuka oli mihinkin syyllinen. KVR-mallissa urakoija saa myös itse valita itselleen sopivimmat alihankkijat ja kumppanit, jolloin eri toimijoiden väliset häiriöt vähenevät.

Myös allianssimalli on käytettävissä. Hankintalaki kutsuu allianssia kilpailulliseksi neuvottelumenettelyksi. Siinä sen enempää kaupungin kuin urakoijien ei tarvitse lyödä kättelyssä suunnitelmiaan ja hintaa lukkoon vaan vasta yhteisen alkukehittelyn jälkeen. “Näin emme tilaajana lukitse emmekä rajoita tarjoajien vapautta tarpeettomasti, vaan olemme avoinna heidän ideoilleen ja osaamiselleen, kannustaen heitä löytämään meitä parhaiten palvelevan kokonaisratkaisun”, pohjatekstissä kuvaillaan.

Valkeavuoren kampushankkeen tavoitehinta (31 miljoonaa euroa) ja aikataulu ovat tiukat. Rakennuspaikkaan ei juuri voi vaikuttaa. Hanke edustaa muutoin tavallista kunnallista rakennushanketta.