Sosiaali- ja terveysjohtajaksi esitetään hallintotieteiden tohtori Mikko Pakarista

0

Kaupunginjohtaja Harri Virta on esittänyt, että Kaarinan uudeksi sosiaali- ja terveysjohtajaksi valitaan hallintotieteiden tohtori Mikko Pakarinen. Virran esitys noudattelee valintatyöryhmän päätöstä.

Lopullisen valinnan uudesta viranhaltijasta tekevät kaupunginhallitus ja viimeisenä kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus käsittelee Pakarisen valintaa ensi maanantaina.

Viran soveltuvuusarviointiin osallistui kaksi hakijaa. Pakarisen lisäksi viimeiseen hakuvaiheeseen eteni terveystieteen maisteri Timo Tolppanen. Lopullinen valinta perustui hakijan koulutuksen, kokemuksen, haastattelun ja soveltuvuusarviotulosten perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin.

Valintatyöryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Harri Virta, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Kimmo Hollmén, sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja Terttu Eriksson, Sanna Vauranoja (kok.), Niina Alho (sd.) ja henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala. Työryhmän jäsenet olivat Pakarisen valinnasta yksimielisiä.