Kaarina kokeilee osallistavaa budjetointia – mihin haluaisit 16 000 euroa?

0

Kaarinan viiden aluetyöryhmän tukemiseksi Kaarinassa käynnistyy osallistavan budjetoinnin kokeilu. Aluetyöryhmät keräävät asukkailta ideoita lähiympäristönsä parantamiseksi, ja rahaa on varattu yhteensä 16 000 euroa.
– Tuo 16 000 euroa on perintövaroja. Asukkaat pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja päätöksentekoon siitä, mihin rahat käytetään, kertoo Kaarinan hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen.
Vielä ei ole suunniteltu, miten asukkaita osallistetaan käytännössä.
Keskustalla, Kuusistolla, Piispanristillä, Littoisilla ja Piikkiöllä on oma aluetyöryhmänsä. Mikäli rahasumma päädytään jakamaan tasan, kukin ryhmä saa 3200 euroa.
Näitä rahoja voi käyttää, mihin asukkaat sitten toivovatkin. Kaupunki ei halua ohjata rahan käyttämisen kohteita eikä Inkeroinen nimeäkään esimerkkejä, mihin summaa voisi käyttää.
Tähän mennessä aluetyöryhmät ovat järjestäneet asukasiltoja ja kirppistapahtumia tai osallistuneet tempauksiin. Erityisesti Piikkiössä, Kuusistossa ja keskustassa aluetyö on ollut näkyvää.
Aluetyöryhmien kokoonpanoja koetetaan nyt uudistaa ja laajentaa. Nykyisten aktiivisten toimijoiden lisäksi työhön kutsutaan mukaan aiempaa enemmän alueella toimivia yhdistyksiä ja muita asukkaita.
Samalla tavoitteena on, että aluetyön vetovastuu siirtyy vähitellen kaupungilta alueen asukkaille. Kaupunki on kuitenkin edelleen mukana toiminnassa.
Aluetyön uudistaminen on osa elokuussa hyväksyttyä Kaarinan osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelmaa, joka valmistui nuorisovaltuuston, vanhus- ja veteraanineuvoston, vammaisneuvoston sekä aluetyöryhmien yhteistyönä. Seuraavan kahden vuoden aikana asukkaita aktivoidaan aluetyöryhmiin.
Lisäksi kaupungin verkkopalvelut uudistuvat, jotta osallistuminen olisi nykyistä helpompaa. Lisäksi otetaan käyttöön tilojen sähköinen varausjärjestelmä, jolloin yhdistysten on helpompi hyödyntää kaupungin tiloja.