Palkkaa yritykseen työtön kaupungin avustuksella

0
Kaarinan kaupunki maksaa nyt neljättä vuotta työllistämisen kuntalisää työnantajille, jotka ovat palkanneet pitkäaikaistyöttömän töihin.
Tukea on maksettu kuukausittain enintään 350 euroa. Pitkäaikaistyöttömiksi on laskettu ne, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää.
Yritykset eivät juurikaan ole tänä vuonna tarttuneet mahdollisuuteen. Viime vuonna työllistämisen kuntalisää maksettiin noin 6000 euroa, mutta tämän vuoden kesäkuuhun mennessä kuntalisää maksettiin tältä vuodelta enää yhteensä vain 350 euroa.
Jotta työttömän työllistäminen houkuttelisi useampaa työnantajaa, Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti nostaa tuen enimmäismäärää 500 euroon kuukaudessa. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden rajaa laskettiin. Kuntalisää voi saada nyt 200 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän työllistämisestä.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä toiminut työllisyyspalvelujohtaja Jani Välimäki arvelee, että osasyy kuntalisän vähäiseen käyttöön on ollut markkinoinnin vähyys ja tuen hakemisen epäselvyys. Näitä molempia tullaan kehittämään.
Kaarina on pitänyt työllistämisen kuntalisän maksamisen ehtona aiemmin 300 päivän työttömyyttä, sillä kunnat alkavat osallistua työmarkkinatuen maksuun kuntalaisen oltua 300 päivää työttömänä. Kuntalisää maksamalla työtön on saatu pois työmarkkinatuen piiristä, jolloin sen maksaminen on ollut kaupungille käytännössä kustannusneutraalia.
200 päivää työmarkkinatukea saaneiden kohdalla kuntalisän myöntäminen ei näy enää välittömänä säästönä. Välimäki huomauttaa, että sillä voidaan kuitenkin ajatella olevan merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus siihen, ettei henkilö koskaan tulekaan kaupungin työmarkkinatuen rahoitusosuuden piiriin, kun työttömyys ei pitkity.