Koti Kaarinassa, kirjat Turussa

0
Merja ja Kalevi Toivonen asuvat yksityistien päässä Harvaluodossa. Virallisesti heidän katsotaan kuitenkin olevan vailla vakituista asuntoa.

Merja Toivonen ja hänen miehensä Kalevi asuvat uudehkossa omakotitalossa meren rannalla. Toivosten koti on ollut Harvaluodossa kuusi vuotta, mutta toiveistaan huolimatta he eivät ole kaarinalaisia.

Pariskunta maksaa kunnallisveronsa edelleen Turkuun ja käy äänestämässä kunnallis- ja kirkollisvaaleissa Turussa, vaikka heillä ei ole siellä asuntoa. Se on kuitenkin viimeisin kunta, jossa he ovat olleet kirjoilla.

Erikoinen tilanne johtuu siitä, että Toivoset rakensivat omakotitalonsa kesämökkitontille, eikä nykyinen kaava mahdollista vakituista asumista. Toivosten lähellä on kuitenkin taloja, jotka ovat vakituisia asuntoja. Ne on rakennettu ennen kuntaliitosta.

– Piikkiön kunta myönsi aikoinaan poikkeamislupia, joilla asunnon käyttötarkoitusta voitiin muuttaa. Kaarinan linja on ollut se, ettei poikkeamislupaa ole myönnetty. Linja on ollut sama Kuusistossa, kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki selventää.

Kaavamuutos vireillä


Kaupunginhallitus päätti äskettäin, että Harvaluodon rantojen asuin- ja loma-asuntoalueita koskeva osayleiskaavan muutos otetaan mukaan syksyn kaavoitusohjelmaan. Tavoitteena on Aromäen mukaan muuttaa kaavamääräyksiä siten, että pysyvä asuminen olisi mahdollista Harvaluodon rannoilla nykyistä laajemmin.

Kuusistossa ollaan uudistamassa vanhaa osayleiskaavaa ja siellä samaa asiaa tarkastellaan kaavatyön yhteydessä.

Sekä Harvaluodossa että Kuusistossa on Aromäen mukaan yksittäisiä talviasuttavia mökkejä, joissa asutaan ympäri vuoden. Kaavamääräysten tarkistaminen selkeyttäisi näiden ihmisten asumista. Kaupungin näkökulmasta asia on kuitenkin isompi.

– Jos osayleiskaavaa muutetaan, se koskee jokaista rakennuspaikkaa, ei pelkästään näitä yksittäisiä asukkaita. Kaavamuutos mahdollistaa, että kuka tahansa voi rakentaa mökkinsä paikalle omakotitalon ja muuttaa sinne pysyvästi.

Riskinä Aromäen mukaan on, että Harvaluodon ja Kuusiston rannoille tulee reilusti lisää pysyviä asukkaita, joille kaupunki on velvollinen järjestämään kaikki palvelut. Aromäen mukaan keskustelu kohdistuu lähinnä koulukuljetuksiin ja vanhusten kotihoitoon.

Virallisesti asunnoton


Toivosten kohdalla kaavamuutos tarkoittaisi sitä, että kunta tunnustaisi vihdoin heidän olemassaolonsa. Vaikka Toivosilla on katto päänsä päällä, virallisesti he ovat vailla pysyvää asuntoa. Joidenkin asioiden hoitaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta ilman pysyvää osoitetta.

Toivoset eivät ole saaneet käyttöönsä esimerkiksi pankin Mobile Pay -maksusovellusta.

– Pankki tulkitsee, ettemme ole luotettavia asiakkaita, koska olemme heidän silmissään asunnottomia. Samasta syystä en ole saanut kuuteen vuoteen kutsua mammografiaan, Merja Toivonen kertoo.

Kaarinan palveluita, kuten Föliä ja kirjastoa, Toivoset käyttävät normaalisti. He voivat käydä myös lääkärissä Kaarinan terveyskeskuksessa, sillä lain mukaan ihmisellä on vapaus valita, minkä kunnan terveysasemaa käyttää.

– Meidän näkökulmastamme kunta ainoastaan hyötyisi tunnustamalla meidät. Olemme onnellisia täällä ja maksaisimme mielellämme veromme Kaarinaan, Toivonen toteaa.

Asia on tärkeä myös tunnetasolla.

– Tietenkin sitä haluaisi olla sen kunnan asukas, jossa oikeasti asuu ja vaikuttaa oman kuntansa asioihin.

Järkevää vai ei?


Kaupunginhallitus päätti äskettäin, että Harvaluodon rantojen asuin- ja loma-asuntoalueita koskevaa osayleiskaavaa muutetaan. Ennen Harvaluodon osayleiskaavamuutosta tehdään selvitys kaupungin velvollisuuksista, kuten koulukuljetuksista ja vanhusten kotihoidosta, jos loma-asuntoja muutetaan pysyväksi asumiseksi.

Kaavauudistus jakaa päättäjien mielipiteitä. Keskiryhmät teki jo vuosia sitten aloitteen, että vapaa-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi pitäisi olla mahdollista koko Kaarinassa. Vihreissä ollaan huolissaan kustannuksista.

PUOLESTA


Sanna Tähkämaa (kesk.):


”Mielestäni tässä selvitetään asiaa, joka on päivänselvä. Kukaan ei voi estää näitä ihmisiä muuttamasta loma-asunnoilleen. Heidän elämänsä hankaloituu, kun Kaarinan kaupunki ei tunnusta heitä virallisesti asukkaikseen.

Kaarinan kaupungin kannalta olisi parempi, että asuminen olisi hallittua. Tällöin olisi helpompi valvoa, että kiinteistöt täyttävät rakennusmääräykset ja jätevesiasetukset.

En usko mihinkään suureen liikehdintään. Harvaluodon rannat ovat jo valmiiksi täyteen rakennettuja. Täällä on paljon 1950-luvun mökkejä pienillä tonteilla. Jos rakentamista halutaan rajoittaa, kaavaan voi asettaa määräyksiä, että tontin on oltava tietyn kokoinen, jotta siihen voi rakentaa omakotitalon.

Kyse ei ole myöskään palvelujen lisäämisestä. Nämä ihmiset käyttävät nytkin Kaarinan palveluita mutta maksavat veronsa jonnekin muualle. Mitä tulee koulukuljetuksiin, niin Harvaluodossa kulkee Föli. Ei sieltä kenenkään lapsia kuljeteta taksilla kouluun.”

VASTAAN


Tomi Kurkilahti (vihr.):


”Kunnan on järjestettävä palvelut kaikille asukkailleen. Palvelujen järjestäminen haja-asutusalueille on kalliimpaa kuin muualle.

Kaarinassa on jo nyt (yhtenä POISTA) ongelmana yhdyskuntarakenteen hajautuminen. On kaavoitettu haulikolla ampuen eri puolille kuntaa alueita, joihin kunnan tulee tuottaa palvelut.

Yksinkertaistetusti kunnalle on taloudellisempaa rakentaa kolme kilometriä infraa ja tarjota palvelut sen äärelle kuin tehdä sama 30 kilometrin matkalle.

Jos hyväksymme, että loma-asuntoja aletaan muuttaa pysyväksi asumiseksi, meidän täytyy olla valmiita järjestämään näille asukkaille koulukuljetukset, kotihoito ja kaikki samat palvelut kuin muillekin kuntalaiselle. Samassa ajassa, kun kotihoidon työntekijä ajaa Harvaluotoon, hän ehtii palvella aika monta keskustassa asuvaa ikäihmistä.

Osayleiskaavoja täytyy tarkastella, mutta ei niin, että ennalta määrätään loma-asutuksen muuttamisesta asumiseksi. On (aivan POISTA) käsittämätöntä, että kaupunginhallitus haluaa ehdoin tahdoin lisätä kustannuksia samaan aikaan, kun etsitään säästöjä. Merkittäviä säästöjä löytyy juustohöylän sijaan juurikin tällaisista rakenteellisista asioista.”