Krossin voimalinjatonteista voi nyt antaa palautetta

0

KAAVOITUS Kaupunki on kaavoittamassa Krossissa uudelleen 6 hehtaarin kokoista peltomaata, jota halkoo viistosti voimalinja. Uudessa kaavassa voimalinjan ehdot yritetään ottaa paremmin huomioon. Kaavaehdotuksessa kahden suuren yritystontin sijaan alueelle aiotaan viittä tonttia.

Ensimmäiseltä nähtävilläolokierrokselta ei tullut kaarinalaisilta palautteita. Kaavoittaja teki kaavaan Turku Energia Sähköverkot Oy:n ehdottamat muutokset. Kaupunkikehityslautakunta lähetti kaavan nyt toiselle nähtävilläolokierrokselleen, eli siitä on jälleen mahdollisuus antaa kaupungille mielipiteitä.

Kaupunki ei ole saanut voimalinjan vuoksi peltoa myytyä yritystonteiksi, ja voimalinjan siirtäminen on kallista. Jos taas se jätetään paikoilleen, suurten yritysten on vaikea rakentaa tonteille järkevästi.

Tontit ovat Turku–Helsinki-moottoritien ja Krossinkadun välisellä rakentamattomalla alueella. Alueella kulkee Nuutilankuja. Sen lähelle on tulossa uusi tie, Ahokylänkatu.