Pientaloja tulossa 110-tien ja Kaarinantien kulmaukseen

0

KAAVOITUS Ladjakoskella on käynnistymässä kaavoitus. Pientaloja aiotaan Ylikosken eteläosaan, vajaan 3 hehtaarin kokoiselle alueelle Kaarinantien, Uudenmaantien ja Viipurintien kulmaukseen.

Suuri osa alueesta jää kuitenkin suojaviheralueeksi.

Ylikosken pohjoisosan kaava on jo valmis ja rakenteilla.

Kaarinan Ylikoski Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan laatimisesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen, ja valtuusto ottaa myöhemmin sopimukseen vielä kantaa.