Tunnin juna tarvitsee uuden reitin Littoisissa ja Piikkiössä

2
Uuden linjauksen lähtöpaikka Littoisissa vaatii pohtimista, sillä entisen rautatieaseman tuntumassa on paljon omakotitaloja.

JOUKKOLIIKENNE / Kylli Salo Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden rakentamisesta koituu aikanaan paikallisesti maisemavaikutuksia, kun Piikkiön ja Paimion välisellä osuudella tehdään rataoikaisu.

Muualla Turun ja Salon välillä ratalinjaus pysyy ennallaan.

Piikkiön oikaisun tekninen suunnittelu tehdään Ramboll Finland Oy:n ja Sitowise Oy:n yhteistyönä. Samat tahot tekevät myös hankekokonaisuuden YVAn eli ympäristövaikutusten arvioinnin. Luvassa on uusia luontoselvityksiä ja -arviointeja.

Ramboll Finland Oy:n ratasuunnittelun toimialapäällikkö Markku Salo kertoo, että Piikkiön oikaisun suunnittelu on vasta aluillaan. Oheinen kartta rataoikaisusta on siten vain suuntaa antava.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Tunnin juna ei kiertäisi nykyisen radan tavoin Piikkiön keskustan kautta vaan kulkisi Turku–Helsinki-moottoritien viertä.

Salo arvioi alustavasti, että oikaisu lähtisi Littoisista hiukan vanhan aseman itäpuolelta tiiviimmän taajamarakenteen jälkeen sopivasta kohdasta ja yhtyisi nykyiseen ratalinjaukseen Paimion rajalla. Hepojokilaakson kohdalla rata kulkisi aivan moottoritien vieressä.

Salo sanoo, että haasteita suunniteluun tuo se, että luonnonympäristön ohella rata kulkee useissa kohdin tiiviin asutuksen keskellä.

Väyläviraston mukaan suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä ja eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Aiheesta järjestetään myös yleisötilaisuuksia, joissa voi antaa palautetta.

Valtion budjetista on vuosille 2017–2020 myönnetty määrärahoja Helsinki–Turku-välin nopean ratayhteyden jatkosuunnitteluun 40 miljoonaa euroa. Turun Tunnin junan rakentamisen hinta-arvio on 2,4–2,8 miljardia euroa.

Valtio on perustamassa ratahanketta koskevan hankeyhtiön, jonka tehtävänä on ratahankkeiden suunnittelu ja rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Turun tunnin junan osalta valtio olisi valmis satsaamaan 51 prosenttia hankeyhtiön kustannuksista, ja kuntien tai muiden osakkaiden olisi vastattava 49 prosenttia pääomasta. Sitä varten käynnistetään neuvottelut radan varren kuntien kanssa.

 

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Tunnin juna ei kiertäisi nykyisen radan tavoin Piikkiön keskustan kautta vaan kulkisi Turku–Helsinki-moottoritien viertä.

 

2 KOMMENTIT

  1. Kuullostaa hyvältä. Mutta tuota kommenttia en ymmärrä: “rata kulkee useissa kohdin tiiviin asutuksen keskellä”. Ainakin tuo oikaisun osuus on käytännössä pelkkää peltoa, eikä siellä missään kohden esiinny “tiivistä asutusta”.

Kommenttien lisääminen on estetty.