Tulosta tekevä Hes-Pro ja laajentava Swegon Kaarinan verolistan kärjessä

0
Swegonin laajennus Kaarinassa on yli neljän miljoonan euron investointi.

Hesburgerin keskusvarasto Hes-Pro takoo tulosta ja maksaa yrityksistä eniten veroa Kaarinassa.

Hes-Pron verotettava tulos viime vuodelta on 11,6 miljoonaa euroa. Tästä se tilitti veroja 2,3 miljoonaa euroa.

Hes-Pron tulos on aikaisempia vuosia parempi. Vuonna 2017 sen verotettava tulo oli 9,6 miljoonaa euroa ja sen maksamat verot olivat 1,9 miljoonaa euroa.

Yritystiedoissa Hes-Pron toimitusjohtaja on Marko Salmela ja hallituksen puheenjohtaja on Heikki Salmela.

KAARINAN yritysten verolistan kakkonen on Swegon Ilto Oy. Sen verotettava tulo oli 4,3 miljoonaa euroa, josta se maksoi veroja lähes 80 000 euroa. Myös Swegonin tulos ja verot ovat nousseet selvästi edellisestä verotuksesta. Vuonna 2017 luvut olivat 3,2 miljoonaa ja verot 645 000 euroa.

Swegon valmistaa asuntojen ilmanvaihtoon tarkoitetut tuotteet Kaarinan Krossissa. Yritys laajentaa parhaillaan tuotantotilojaan. Yli neljän miljoonan euron investointiin kuuluu 2 400 neliön uudisosan rakentamisen lisäksi laaja peruskorjaus jo olemassa olevaan kiinteistöön. Uudisosan on tarkoitus olla tuotantokäytössä vuoden alussa. Samalla tuotantovolyymi kasvaa kolmanneksella. Kaarina-Lehti kertoi asiasta kuukausi sitten.

Uudistuksen taustalla on Swegon-konsernin toiminnan uudelleenjärjestely. Aiemmin Swegonin asuntoilmanvaihtolaitteita on valmistettu sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta nyt tuotanto keskitetään Kaarinaan. Ruotsiin puolestaan perustetaan keskusvarasto, jotta lahden toisella puolella oltaisiin jatkossakin lähellä markkinoita.

Tuotantoon syntyy kymmenen uutta työpaikkaa. Tällä hetkellä tehdas työllistää noin 80 henkilöä, joista yli puolet on tuotannossa.

UUSI NIMI Kaarinan yritysverokärjessä on Bigdatapump Oy. Yritys tilitti 2,5 miljoonan euron tuloista 504 000 euroa veroja.

Bigdatapump Oy oli pilvipalveluanalytiikkaan erikoistunut yritys. Bigdatapump toimi ensin viisi vuotta itsenäisenä startup-yhtiönä, sen jälkeen Affecton tytäryhtiönä ja nyt analytiikkayritys on osa nimeltään it- ja liiketoimintakonsultointiyhtiö CGI:tä. Toimintaa pyöritetään omana liiketoimintayksikkönä, CGI Advanced Analytics Solutions.

Työntekijöitä CGI Advance Analytics Solutionsilla on lähes sata. Liiketoimintajohtaja Martti Reilander on yksi Bigdatapumpin alkuperäisistä perustajista.

 

Kaarinan yritysten verokärki 2018

  Yritys Verotettava tulo Maksuunpantu vero
1. Hes-Pro (Finland) Oy 11630865 2329173
2. Swegon ILTO Oy 4384192 879838
3. Bigdatapump Oy 2505979 504196
4. Kaarjoki Oy 2198691 442738
5. Haklift Oy 1738105 350621
6. Sauvon Säilyke Oy 1680484 339097
7. Sininen Polku Oy 1532226 309445
8. Warmia Oy 1515861 306172
9. Soinitilat Oy 1482542 299508
10. JKK-Kiinteistö Oy 1460076 295015
11. Langh Patents Oy Ab 1388223 280645
12. Okartek Oy 1013198 205640
13. J-Consult Oy 1004978 203996
14. ASPRO OY 920474 187095
15. Oy NIT Naval Interior Team Ltd 914083 185817
16. Kaarinan Yrityspalvelut Oy 910924 185285
17. A-Hellman Oy 901476 183395
18. Verkanappulat Oy 776090 157899
19. Marmint Oy 769375 156533
20. RA Asunnot Oy 745623 149125

 

KOKO SUOMESSA yhteisöasiakkaille määrättiin tuloveroa verovuodelta 2018 maksettavaksi yhteensä noin 5,9 miljardia euroa Se on 255 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2017. Nousua on 4,5 prosenttia.

Kaarinalaiset yhtiöt löytyvät julkisista verotiedoista yrityksen kaupparekisteriin merkityn kotikunnan mukaisesti.

 

Suurimmat yhteisöveronmaksajat Suomessa 2018:

 • UPM 202 miljoonaa euroa
 • Neste 146,1 miljoonaa
 • Bayer 145 miljoonaa
 • Nordea 135,8 miljoonaa
 • Sampo 124,9 miljoonaa
 • Solidium 124,1 miljoonaa
 • Metsäliitto 122,4 miljoonaa
 • OP 121 miljoonaa
 • Supercell 103,1 miljoonaa
 • ABB 70,9 miljoonaa
 • Lähitapiola 68,9 miljoonaa

 

JULKISIA VEROTIETOJA ovat tieto verotettavasta tulosta, maksunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä. Tieto siitä, paljonko yhtiö on maksanut veroa mihinkin kuntaan, ei ole julkinen tieto.

Tiedot eivät sisällä huojennettua viivästyskorkoa tai palautuskorkoa.

Maksuunpantujen verojen yhteismäärä sisältää yhteisöveron, huojennetun viivästyskoron ja veronkorotuksen sekä yleisradioveron. Suomessa suoritettavasta verosta on vähennetty vieraassa valtiossa suoritettu vero sekä väliyhteisötulosta maksettavasta verosta vähennettävä vieraalle valtiolle suoritettu vero.

Yhteisöjen verotiedoissa ei näy asunto-osakeyhtiötä, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiötä ja rajoitetusti verovelvollisia kuolinpesiä.

Mahdolliset muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset tai täydentävää verotuspäätöstä koskevat tiedot eivät ole julkisia.