Kaarinan ensi vuoden budjetti teki keikauksen – kaupunginhallitus luopui useista säästökohteista

0
Piikkiön eläkeläisyhdistykset luovuttivat maanantaina kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alanderille adressin Pontelan säilyttämiseksi Kaarinan kaupungin omistuksessa ja tilojen markkinoimiseksi aiempaa laajemmin. Adressiin tuli allekirjoituksia viikossa 538. Paikalla olivat Riitta-Liisa Lehtonen Piikkiön Eläkkeensaajista, Marja-Liisa Teräväinen Piikkiön Eläkeläisistä, Diana Elo Piikkiön Senioreista ja Päivi Korvensyrjä Eläkeliiton Piikkiön Yhdistyksestä.

Kaarina / Maria Kesti Useista kuohuttaneista säästökohteista luovuttiin, kun Kaarinan ensi vuoden budjetti mullistui Kaarinan kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Hallitus muotoili budjettia pitkässä, yli kuuden tunnin pituisessa kokouksessa. Lopulliset sanat budjetista sanelee valtuusto ensi viikolla.

Monia muutoksia voi olla vielä edessä, sillä lähes kaikki hallituksessa käydyistä 12 äänestyksistä olivat täpäriä.

Äänestyksissä oli makua edellisen valtuustokauden seitsikkokuviosta, jossa muut puolueet kääntyivät yhtenä rintamana kokoomusta vastaan. Kokoomus jäi nyt hallituksen äänestyksissä usein yksinään omalle kannalleen. Ajoittain kokoomus sai tukea pieniltä puolueilta: perussuomalaisilta ja keskiryhmiltä eli keskustalta ja kristillisdemokraateilta.

SDP ja vihreät vetivät hallituksen äänestyksissä yhtä köyttä ja saivat tukea vasemmistolta.

Tuntikehyksestä ei leikata

Kaarinan ensi vuoden budjetin lopputulema kääntyi hallituksen käsittelyssä miinukselle. Mikäli ehdotus menee valtuustossa läpi eivätkä veroennusteet muutu, kaupunki tekee ensi vuonna 600 000 euroa alijäämää.

Hallituksen 12 äänestyksestä 9 käytiin SDP:n Niina Alhon ehdotuksista.

Hallitus päätti yksimielisesti Alhon ehdotuksesta, että kaupungin liikuntatiloista ja kentistä ei tulekaan maksullisia seuroille. Samalla budjettiin tuli 100 000 euron kokoinen uusi lovi. Toisaalta selvitys tehdään siitä, miten maksullisuus vaikuttaisi kaarinalaisten liikkumiseen.

Pontela päätettiin jättää myymättä, sekin yksimielisesti ja Alhon ehdotuksesta. Lisäksi kaupunki alkaa markkinoida tilojaan ensi vuonna aiempaa aktiivisemmin.

Terveyskeskuksessa sairaanhoitajan vastaanotto pysyy jatkossakin maksuttomana. Päätös oli yksimielinen ja hallituksen puheenjohtajan Matti Alanderin (kok.) ehdottama. Samalla jää 150 000 euron tulot saamatta.

Perusopetuksen tuntikehyksestä ei leikatakaan eikä perusopetuksen tuntimäärää vähennetä. Luokkakokoja ei kasvateta. Päätös oli yksimielinen ja tehtiin Alanderin ehdotuksesta. Seurauksena budjettiin tuli 125 000 euroa lisää menoja.

Ei sittenkään parkkisakkoja

Nuorisovaltuuston tai neuvostojen avustuksista ei leikattukaan, vaan niiden tuki pysyy ennallaan. Päätös oli yksimielinen ja Alanderin ehdottama.

Kuovinkadun päiväkodin kuntoa aiotaan vielä selvittää mahdollista peruskorjausta varten. Hallitus päätti yksimielisesti ja Alanderin ehdotuksesta, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus hoidetaan kaupungin omana työnä eikä ostopalveluina, vaikka Kuovinkadun päiväkodin tilat eivät sisäilmaongelmien vuoksi olekaan nyt tarjolla.

Alanderin ehdotuksesta Kaarinaan ei tulekaan pysäköinninvalvontaa. Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Lisää iltavastaanottoa terveyskeskukseen

Mikko Aaltonen kokoomuksesta ehdotti, että kaupungin palkkaamien lääkäreiden palkkioita ei koroteta mutta hävisi äänin 8–5. Aaltosen ehdotuksesta olisi saatu säästöä 120 000 euroa. Toisaalta palkankorotuksella yritetään hillitä sitä, että erikoissairaanhoito eli käytännössä Tyks on jatkuvasti yhä kalliimpaa Kaarinalle.

Alho ehdotti, että Kaarina palkkaa kaksi sairaanhoitajaa, jotta avosairaanhoidon iltavastaanottoa voidaan lisätä ja puhelinneuvontaa parantaa. Palkkaaminen lisää kaupungin menoja 80 000 eurolla, ja päämääränä on samalla vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. Alhon ehdotus meni äänin 5–8 läpi.

Tehostetun palveluasumisen kriteereitä tiukennetaan. Perusteluna on, että tehostetun palveluasumisen määrärahoja jää tänäkin vuona käyttämättä, eli tarve ei ole ollut niin suuri kuin on tähän mennessä ennakoitu. Alho yritti saada hallitusta luopumaan kriteereiden tiukennuksista mutta hävisi äänin 6–7.

Veroprosentti jäi vielä ennalleen

Kaarinan kunnallisveroprosentti päätettiin hallituksessa pitää ennallaan. Äänestys oli kuitenkin täpärä.

Vihreät, SDP ja vasemmisto olisivat halunneet korottaa veroprosenttia. Asiaa ehdotti Pentti Kallio (vas.): veroprosenttia olisi korotettu 20:een eli 0,25 prosenttiyksiköllä. Ehdotus hävisi äänin 7–6.

Kokoomus, keskiryhmät ja perussuomalaiset vastustivat veronkorotusta.

 

Hallitus päätyi myös näihin

 • Apulaisrehtorien palkkaamista kouluihin siirrettiin puolella vuodella. Säästö +50 000 euroa.
 • Kulttuuritapahtumista ei tehdä maksullisia. Sen sijaan tapahtumajärjestelyjen on oltava edullisempia kuin ennen.
 • Koulujen iltapäiväkerhojen maksuja ei koroteta (äänin 6–7). Budjettiin –15 000 euroa.
 • Nuorisopalveluihin palkataan jatkossakin määräaikaista henkilöstöä (äänin 4–9). Budjettiin –30 000 euroa.
 • Varhaiskasvatuksen maksuihin ei tulekaan muutoksia eikä korotuksia. Budjettiin –120 000 euroa.
 • Sijaismäärärahoja ei vähennetäkään sosiaali- ja terveystoimessa. Budjettiin –70 000 euroa.
 • Vammaispalveluiden palveluseteleiden myöntökriteerejä ei tiukennetakaan (äänin 5–8). Budjettiin –50 000 euroa.
 • Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelua ei vähennetä (äänin 6–7). Budjettiin –50 000 euroa.
 • Omaishoidon tukeen ei muutoksia (äänin 4–9). Budjettiin –100 000 euroa.
 • Kotihoidon tiimiin ei palkata fysioterapeuttia (äänin 6–7). Budjettiin +23 000 euroa.
 • Kaupungin avustuksia ei leikata. –60 000 euroa.
 • Kaupunki myy suojeltuja metsiään valtiolle. Budjettiin +300 000 euroa.
 • Kaupungin rakennuttamistiimiin palkataan lisää väkeä tulevien suurten rakennushankkeiden vuoksi. Budjettiin –40 000 euroa.