Kaarinan sosiaali- ja terveystoimi ylittää budjettinsa 4 miljoonalla eurolla

0

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lisämäärärahaa kuluvan vuoden budjettiin 3,8 miljoonan euron verran. Niistä 2,1 miljoonaa euroa on menossa erikoissairaanhoitoon eli käytännössä Tyksiin.

Ylitystä on 800 000 euron verran vammaispalveluissa. Vammaisten asumispalvelujen ja akuutin laitoshoidon hinnat ovat nousseet. Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen on mennyt 100 000 euroa oletettua enemmän. Terveyspalveluissa budjetti on ylittymässä 600 000 eurolla sijais- sekä hoitotarvikekustannuksissa.

Erityisesti diabeteksen ilmaiseksi jaettuja hoitotarvikkeita on kulunut aiempaa enemmän. Lisäksi hoitotarvikejakeluun on sisällytetty erikoistuotteita, jotka aiemmin kuuluivat erikoissairaanhoidon puolelle.