Mielipitei: Kaupungin talousarvio on arvovalintoja

0

Kaarinan kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi tehostetun palveluasumisen kriteerien tiukentamisen. Tätä palvelua tarvitsevat sellaiset henkilöt, joilla hoivan ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Ikäihmisten määrä lisääntyy, joten tehostetun palveluasumisen tarve lisääntyy. Lautakunta oli nähnyt tarpeellisena lisätä 14 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa, joista nyt vähennettiin kolme (– 100 000 euroa).

Kriteerien tiukentamisen myötä entistä huonompikuntoisia ikäihmisiä jää tehostetun palveluasumisen ulkopuolelle. Osa ikäihmisistä ja omaisista kokee tämänhetkisenkin tilanteen heitteillejättönä. Nyt tehty arvovalinta saattaa johtaa myös siihen, että ikäihmiset päätyvät käyttämään kalliimpia ja epätarkoituksenmukaisia palveluita.

Hävisimme kaupunginhallituksessa tämän leikkauksen poistamista koskevan äänestyksen. Emme äänestyttäneet asiaa uudestaan valtuustossa, koska kaikki ryhmät sitoutuivat kaupunginhallituksen esitykseen. Me demarit saimme läpi monia muita tärkeitä tavoitteitamme. Näitä olivat esimerkiksi koulujen nuorisotyöntekijöiden säilyttäminen, iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen maksujen ennallaan pitäminen, omaishoidon määrärahojen säilyttäminen sekä Pontelan kiinteistön tehokkaamman hyödyntämisen selvittäminen myynnin sijaan.

Olimme valmiita kantamaan vastuuta näistä päätöksistä ja esitimme 0,25 prosenttiyksikön veroprosentin korotusta, jotta kaupungin talousarviosta ei syntyisi alijäämäistä. Esimerkiksi keskituloiselle tuo veronkorotus olisi tarkoittanut pienempää vuosittaista menoa kuin iltapäiväkerhojen maksuihin suunnitellut korotukset. Enemmistö halusi kuitenkin tehdä talousarvion, jossa käyttötaloutta rahoitetaan velalla.

Tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, joissa säästöjä syntyy siitä, ettei kalliita ja korjaavia palveluita tarvita niin paljon. Lyhytnäköiset ja epäoikeudenmukaiset leikkauslistat eivät korjaa käyttötalouden valuvikoja.

Niina Alho

Kaarinan SDP:n pj, kaupunginvaltuutettu