Mielipitei: Läheiset näkevät omaishoitajien ahdingon

0

Suomen Punainen Risti kysyi tammikuussa 2019 omaishoitajilta ja heidän läheisiltään, millaista tukea ja apua omaishoitajat tarvitsevat jaksaakseen. Vastauksissa korostui henkisen tuen lisäksi käytännön apu arjen askareissa.

SPR tarjoaa omaishoitajille ryhmämuotoista vertaistukea, virkistystä, koulutuksia ja vapaaehtoisia ystäviä. Käytännön apu jää usein jonkun läheisen, sukulaisen tai muun luottohenkilön varaan. Apua tarvittaisiin eniten arkisissa asioissa, kuten siivouksessa, kaupassakäynnissä ja muissa kuljetuksissa.

Sote-uudistus herättää pelon siitä, että palvelut karkaavat kauas monien omaishoitajien arjesta. Taksiuudistus on tuonut paljon haasteita tullessaan. Pahimmillaan autottoman tai ajotaidottoman omaishoitajan on hyvin hankala liikkua palvelujen luo. On kohtuutonta, jos omaishoitoperheen hoitotoimenpide tai palvelu peruuntuu taksiliikenteen ongelmien takia.

Onko yhteiskunnalla varaa unohtaa omaishoitajien tukeminen? Tutkimusten mukaan yli 70-vuotiaiden omaishoito säästää julkisia menoja keskimäärin 20 000 euroa vuodessa hoidettavaa henkilöä kohden.

Järjestöt tekevät oman osuutensa omaishoitajien tukemiseksi. Yksistään Punainen Risti tavoittaa koko Suomen alueella 5000 omaishoitajaa. Ryhmätoimintaan osallistuu noin 500 omaishoitajaa. Kyselyyn vastanneista Punaisen Ristin ryhmätoimintaan osallistuneista omaishoitajista 50% kokee hyvinvointinsa parantuneen ryhmätoiminnan ansioista paljon tai erittäin paljon, 60% kokee suhteen hoidettavaan muuttuneen myönteisemmäksi.

Jos tuen johdosta omaishoitaja jaksaa yhden vuoden pidempään omaishoitajana, voidaan säästöjen arvioida olevan vuodessa noin 5 miljoonaa euroa. Omaishoitajia tukemalla voimme paitsi säästää euroja myös mahdollistaa laadukkaamman elämän omaishoitoperheille.

Veikko Haapanen

Kaarinan-Piikkiön SPR, vapaaehtoinen

Jaana Paasonen

Varsinais-Suomen SPR, omaishoitajien tukitoimintasuunnittelija