Miksi Kaarinan teknisessä toimessa tuulee?

0
Toimitilapäällikkö eli entiseltä nimeltään tilakeskuksen päällikkö vastaa Kaarinan rakennuksista.

Maria Kesti

Väen suuri vaihtuvuus Kaarinan teknisessä toimessa on herättänyt hämmennystä.

Kaarinan tila- ja ravintolapalveluiden esimies eli toimitilapäällikkö irtisanoutui koeajalla, samoin hänen edeltäjänsä. Lisäksi tänä syksynä irtisanoutui tekninen isännöitsijä.

Miten Kaarinan tekninen toimi selviää ilman toimitilapäällikköään?

Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari: Tilanne palautui siihen, minkä kanssa elettiin jo lähes vuosi ennen Petri Jaarton virassa aloittamista. Ihan uuden edessä ei siis olla eikä uusi päällikkö vielä ehtinyt kovin montaa projektia käynnistää.

Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala: Meillä on töissä rautaisia ammattilaisia. Tällä vastuualueella on ollut täyttämättömiä tehtäviä lähes koko kahden viimeisen vuoden ajan. Tähän nähden on selvitty hyvin, ja luotan siihen, että selvitään nytkin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alander (kok.): Heikosti. Henkilövajaus hidastuttaa töitä merkittävästi ja parakkivuokrat raksuttavat. Jäljellä oleva henkilöstö kuormittuu. Toisaalta rakennuttamiseen on tulossa lisäresursseja, ja on valittu rakennuttamisen tapoja, jotka vaativat vähemmän virkamiehiltä.

Missä henkilökuntavaje näkyy kipeimmin?

Haapasaari: Vaje hidastaa isojen talonrakennusinvestointihankkeiden käynnistämistä sekä lykkää vähemmän kiireellisiä kehitystehtäviä. Lisäksi jatkuvuuden puute työssä näkyy henkilöstön yleisenä kuormittumisena.

Alander: Varsinkin insinööriosaaminen ontuu Kaarinassa nyt pahemman kerran.

Miksi juuri teknisestä toimesta on lähtenyt paljon väkeä?

Hanhiala: Yhtenä tekijänä on se, että Kaarinan kaupunkia käytetään ponnahduslautana työuralla siirtymisenä vaativampiin tehtäviin. Lisäksi yksityisellä puolella on suuremmat palkat, ja kilpailu tietyistä teknisen alan tekijöistä on kova. Irtisanoutumiset koeajalla ovat myös mielestäni ymmärrettäviä. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako työsopimus etukäteisodotuksia.

Alander: Kuumana käynyt sisäilmakeskustelu on luonnut valtavat henkiset paineet. Osaavista henkilöistä on eläköitymisen ja merkittävän rakennusbuumin aikana rakennusalalla huutava pula, eikä kunta tällä erää pysty palkkakilpailuun.

Onko teknisessä toimessa ilmapiiriongelmia, joiden vuoksi ihmiset hakeutuvat mieluummin muualle?

Haapasaari: Yleistykset ovat vaarallisia ja helposti virheellisen kuvan antavia. Kysymys sinällään on kuitenkin hyvä, ja sitä olemme sisäisesti paljon pohtineet.

Hanhiala: Minulle ei ole tullut esille, että teknisellä puolella olisi ilmapiiriongelmia. En näe, että tämä on syy henkilövaihdoksiin. On myös hyvä huomata, että viimeisen vuoden aikana tekniselle puolelle on palannut takaisin meiltä lähteneitä työntekijöitä.

Pitäisikö kaupungin rekrytointiprosessia kehittää?

Hanhiala: Sitä on aina syytä kehittää. Viimeisen vuoden aikana esimerkiksi hakuilmoituksen sisältöön on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Valintatyöryhmästä on varmistettava, että sillä on riittävä tieto vaadittavasta osaamisesta ja hakuprofiilista.

Alander: Rekrytointi on mielestäni meillä ammattimaista, eikä siinä ole ongelmia.

Kärsiikö Kaarinan maine työnantajana näistä irtisanoutumisista?

Hanhiala: En usko. Työnantajamaineeseen vaikuttavat monet tekijät.

Alander: Saattaa kärsiä, riippuu siitä, perustuvatko asiasta kirjoitetut lehtiartikkelit tosiasioihin. Henkilökohtaisesti minua sieppaavat kommentit, että Kaarinassa olisi huonosti hoidettu kiinteistöjä. Tämä ei pidä paikkaansa.