Jätevesiasiat eivät vieläkään haja-asutusalueilla kunnossa

0

Kaarinassa on vuodesta 2008 neuvottu projektiluontoisesti ja viranhaltijan voimin haja-asutusalueella asuvia kaarinalaisia laittamaan jätevesiään lain vaatimaan kuntoon. Erityisesti on keskitytty vesistöjen läheisyydessä asuvien kiinteistöjen omistajien tiedottamiseen.

Neuvonnan aikana on saatu paljon tietoa Kaarinan eri alueiden jätevesijärjestelmien tilasta.

Vuodesta 2008 ympäristönsuojelutoimi on käsitellyt noin 1500 kiinteistöstä annettua jätevesiselvitystä. Näistä kiinteistöistä 86% täyttää lain vaatimukset. Toisin sanoen jätevesikuormitusta on saatu Kaarinassa merkittävästi vähennettyä, mutta työ ei vielä ole valmis.

Kiinteistöistä, joissa on vielä parannettavaa, noin puolet on vakituisia ja puolet vapaa-ajan asuntoja.

Kaarinassa on haja-asutusalueilla kahdeksan jätevesiosuuskuntaa, joiden piirissä on 390 kiinteistöä. Osuuskunnat johtavat asukkaiden jätevedet Kakolan jätevedenpuhdistamoon.