Kaarinan Eläkeläiset: vanhusneuvoston osaamista ei hyödynnetä Kaarinassa tarpeeksi

0

Kaarinan Eläkeläiset ry:n syyskokous pidettiin marraskuussa Vaparissa. Kokouksessa nostettiin esiin, että Kaarinan vanhusneuvoston jäsenten osaamisen hyödyntämistä pitäisi Kaarinassa tehostaa jo asioiden valmisteluvaiheessa, jotta saavutetaan lain edellyttämä taso.

Vanhusneuvosto on liian usein jätetty suunnitteluvaiheen ulkopuolelle. Asiat tulevat vanhusneuvostolle vasta sitten, kun päätökset on jo tehty eikä niihin voida enää vaikuttaa.

Ensi vuoden puheenjohtajaksi valittiin Raija Raittio ja varapuheenjohtajaksi Terttu-Leena Pyyhtiä . Muut johtokunnan jäsenet ovat Sirpa Asklöf, Marja Laiho, Erkki Leppänen, Eira Nurmi, Kaarina Pesämaa ja Pirjo Tuominen, varajäseniksi valittiin Marja Uunimäki, Merja Vuorinen ja Anna-Liisa Hettula.