Kolumni: Venyy vaan ei pauku

0

Sain äskettäin olla kuulemassa, miten työhyvinvointi vaikuttaa työn tehokkuuteen, sairauspoissaoloihin ja varhaisen eläköitymisen lykkäämiseen. Tällöin mietittiin kohderyhmänä 55 vuotta täyttäneitä.

Siviilipuolen rasitukset vaikuttavat työssä jaksamiseen. Omista vanhemmista huolehtiminen, oma perhe, lapsenlapset, omat vaivat, kaikki nuo vievät voimavaroja ja ottavat oman osansa ajastamme, joka parhaimmillaan voisi olla voimia palauttavaa.

Kun näitä seikkoja ja kunkin henkilökohtaista tilannetta huomioidaan paremmin, voidaan pienehköillä säädöillä saada merkittäviä parannuksia aikaiseksi. Puhumme työn joustoista.

Etenkin työuran myöhemmissä vaiheissa niillä on ratkaisevan suuri merkitys, kun tarkastellaan ihmisen jaksamista. On olemassa näyttöä siitä, että jos työajoista voidaan sopia joustavasti, pelkästään se saattaa viivästyttää vapaaehtoiselle eläkkeelle jäämistä jopa enemmän kuin oma terveys tai muut työskentelyolosuhteet.

Kun työntekijällä on vaikutusmahdollisuudet työaikoihin, lisätään hyvinvointia sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Lisäksi vähennetään etenkin pitkiä sairauspoissaoloja ja riskiä työkyvyttömyyseläköitymiseen. Aika huimia tuloksia aika pienellä säätämisellä.

Joustaa voi tietenkin myös työn tekemisen paikassa. Etätyö vähentää työmatkoja ja säästää työhön käytettävää kokonaisaikaa sekä mahdollistaa pidemmät elpymisjaksot.

Tilaisuuden toinen mainio anti oli huolihetki. Kun asiat huolettavat, niistä huolehtimiselle kannattaa ottaa käyttöön päiväaikana huolihetki sekä varata sen käsittelylle aikaa, vaikka puhumalla toiselle ihmiselle. Koska jos huolta ei käsitellä päivällä, huolehdit todennäköisesti yöllä, ja unesi häiriintyy. Huolet kannattaa kirjata, samoin niihin liittyvät pelot. Kannattanee myös kirjoittaa ratkaisukeinot, ja se ajankohta, jolloin ryhdyt pulmaa ratkomaan.

Voihan näitä erilaisia joustamisia itse kukin soveltaa omassa elämässään ja arkipäivässään. Jotta koko elämästäkin tulisi vähän parempi.

Pekka Tenhonen