Kuusisto halutaan määritellä saaristoksi

0
Kuusiston kartano sijaitsee Kuusiston saarella.

Nykyinen saaristoalueasetus on voimassa kuluvan vuoden loppuun, ja valtio aikoo käynnistää selvityksen siitä, mitkä kriteerit kuvaisivat saaristokuntia ja -osakuntia nykyistä paremmin.

Kaarinan kaupungin lausunnossa maa- ja metsätalousministeriölle nähdään tärkeänä, että nykyiset saaristokunnat ja -osakunnat säilyttävät asemansa siihen asti, kunnes kriteeristö on määritelty uudelleen. Asetuksen sisältöä ei siis tule muuttaa ennen kuin arviointityö on tehty.

Kaarina painottaa, että kriteereitä pohdittaessa on huomioitava myös laajasti saariston liikenneolot eikä pelkästään yksittäisen saaristokunnan tai saaristo-osakunnan sisäistä liikennettä. Läpiajoliikenne saaristoon sekä vapaa-ajan että vakituisiin asuntoihin vaikuttaa merkittävästi tarpeisiin lisätä liikenneturvallisuutta kuntien omin toimenpitein ja omalla rahoituksella. Kaarinan kaupungissa Kuusiston kautta kulkeva vilkasliikenteinen Saaristotie on tästä esimerkki.

Kaarinan kaupunki näkee myös tärkeänä, että Kuusiston alue lisätään saaristo-osakunnaksi sen jälkeen, kun uudet kriteerit on määritelty.