Merikratoksen hanke närkästyttää myös Voivalassa – Kaupunginhallitus hylkäsi asukkaiden tekemän oikaisuvaatimuksen

0
Perhekuntoutusyksikköä kaavailtiin rakenteilla olevalle asuinalueelle Auranlaakson Silvolaan, mutta Merikratos vetäytyi lähiasukkaiden vastustuksen vuoksi.

Parikymmentä Voivalan asukasta on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä myydä Rantayrttikadulla sijaitseva tontti myydä Merikratos Oy:lle.
Merikratos on rakentamassa tontille perhekuntoutusyksikköä. Alun perin perhekuntoutusyksikkö oli tulossa Auranlaaksoon Silvolanmetsän alueelle, mutta hanke kaatui asukkaiden vastustukseen (Kaarina-lehti 2.10.2019).
Asukkaat vetoavat oikaisuvaatimuksessaan muun muassa siihen, että kaupunki on myymässä tontin Merikratokselle ilman kilpailutusta. Lisäksi ihmetellään, miten viheralueeksi kaavoitetulle tontille voidaan rakentaa yritystoimintaa tukeva kiinteistö ilman käyttötarkoituksen muutosta ja asukkaiden kuulemista.
Asukkaat pitävät kaupungin toimintaa epäoikeudenmukaisena. Oikaisuvaatimuksessa kummastellaan, miksi Merikratos Oy:n toiminta ei kelvannut Silvolanmetsään, mutta Voivalan alue katsotaan soveliaaksi sijainniksi ja alueeksi.
Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen yksimielisesti. Perusteluissa todetaan muun muassa, että alue on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille saa rakentaa palvelutoimintaan tarkoitettuja liike- ja palvelutiloja ilman poikkeuslupaa.
Silvolanmetsässä tilanne oli erilainen, sillä Merikratoksen alueelta hankkima tontti oli käyttötarkoitukseltaan AP (asuinpientalojen alue) ja yrityksen suunnittelema toiminta olisi edellyttänyt poikkeuslupaa. Asukkaiden vastustuksen takia Merikratos päätti, ettei lähde käymään oikeutta poikkeusluvasta, vaan etsii mieluummin uuden tontin.
Perusteluissa todetaan myös, ettei tontin myyminen edellytä kilpailutusta. Kaupunki pitää Merikratoksen hanketta tärkeänä ja siksi virkamiehet ovat tehneet töitä sen eteen, että hanke voisi toteutua. Tontin hinnoittelu on linjassa alueen hintatasoon.
Kaupunki pitää epätodennäköisenä, että tontti herättäisi muiden ostajien keskuudessa suurta kiinnostusta, sillä kortteli jaetaan kahden toimijan Merikratoksen ja Kaarinan Vuokratalojen kesken. Rakentamiselle asettaa haasteita tonttia halkova kaukolämpölinja.

Teksti ja kuva: Heinimaija Hirvonen

 

Lue Kaarina-lehti diginä