Tuorlan tiedekeskuksen pelastaminen maksaa Kaarinalle satatonnia

0

Turun yliopisto aikoo siirtää tiedekeskuksen pois Tuorlasta Tuorlan rakennusten huonon kunnon vuoksi. Toisaalta Tuorlassa sijaitsee suojeltuja tähtitorneja, joiden kohtalo on jäänyt auki, eikä planetaariollekaan ole löytynyt toista sopivaa paikkaa. Planetaario ei sijaitse Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamissa rakennuksissa vaan yksityisen Opteon Oy:n.

Nyt Kaarinan kaupunki, Opteon Oy ja Turun yliopisto aikovat perustaa säätiön. Kaarinan kaupungin osuus säätiön perustamisesta olisi 100 000 euroa.

Säätiö vaalisi Tuorlan tieteenhistoriallisesti arvokasta kulttuuriperintöä, tähtitieteen historiaa sekä suuroptiikan tietotaitoa. Säätiö ostaa Tuorlan kiinteistöt sekä pitäisi niitä yllä. Lisäksi säätiö kehittäisi museo- ja tiedekeskustoimintaa, järjestäisi tapahtumia ja tarjoaisi tiloja. Säätiö edistäisi opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Kaarinan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää rahat ja solmia säätiön esisopimuksen. Kaarinan kaupunginvaltuusto ottaa asiaan vielä kantaa.

Säätiöön voi tulla myös muita organisaatioita ja henkilöitä mukaan.

Tiedekeskuksen vuokrasopimus Tuorlassa päättyy helmikuussa.

Teksti: Maria Kesti