Kaarina luopuu avohakkuista

0
Jatkuvan kasvun menetelmään siirrytään Kaarinassa vaiheittain, koska tutkimustietoa poimintahakkuista ja jatkuvan kasvun taimettumisesta ei ole vielä riittävästi. Kuva on arkistokuva.

Kaarinan kaupunki aikoo siirtyä metsiensä hoidossa ekologisempaan menetelmään. Kaupungin metsien hoidossa otetaan käyttöön seuraavan kymmenen vuoden kuluessa jatkuvan kasvun periaate.

Tämä tarkoittaa, että talousmetsiä hoidetaan alaharvennusten ja avohakkuiden sijaan poimintahakkuilla, jossa kaadetaan pääasiassa suuria puita. Tavoitteena on, että metsät olisivat eri-ikäisiä, monilajisia ja avohakkuuttomia.

Metsien hoito nousi kaupunginhallituksen asialistalle kokoomuksen valtuustoaloitteen vuoksi. Kokoomus esitti aloitteessaan, että kaupunki siirtyy talousmetsien hoidossa avohakkuuttomaan menetelmään. Toisena asiana kokoomus ehdotti, että metsien hoidossa otettaisiin käyttöön FSC-standardi.

Avohakkuista ja alaharvennuksista luopuminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti. Vihreiden Hannu Rautasen esityksestä päätökseen lisättiin maininta, ettei avohakkuita tehdä myöskään kymmenen vuoden siirtymäjakson aikana.

Lopullisen päätöksen metsänhoidosta tekee vielä valtuusto.

Sen sijaan FSC-standardi ei herättänyt vastakaikua. Teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren mukaan Kaarinassa on jo käytössä kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä PEFC, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.