Kaarinan johtavan rehtorin virkaan tuli halukkaita oikaisuvaatimusta myöten – “Olimme valintatyöryhmässä tyytyväisiä”

0
Kaarinan johtava rehtori oli aiemmalta virkanimikkeeltään opetuspäällikkö.

Mika Rantasen eläköidyttyä Kaarinaan on tulossa uudeksi johtavaksi rehtoriksi Emmi Virtanen .

Valinta on kuitenkin herättänyt närää: johtavaa rehtoria puolitoista vuotta sijaistanut Kaj Kanervavuori on tehnyt päätöksestä oikaisupyynnön.

Myöskään valintatyöryhmä tai sivistyslautakunta eivät olleet yksimielisiä siitä, kenestä pitäisi tulla Kaarinan uusi johtava rehtori.

18 hakijasta seitsemän kutsuttiin haastatteluun ja heistä neljä soveltuvuusarviointeihin. Näistä Kanervavuori oli yksi. Hän ei soveltuvuusarvioinnin jälkeen kuitenkaan päässyt enää toiselle haastattelukierrokselle. Sivistyslautakunta teki käytännössä valinnan Virtasen ja Katriina Sulosen välillä.

Strateginen visionääri haussa


Sivistysjohtaja Elina Heikkilän ja henkilöstöjohtaja Maija Hanhialan mukaan sekä Kanervavuori että Emmi Virtanen täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja molemmilla on riittävä kokemus. Valintapäätös perustui hakijoiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja soveltuvuusarvioiden tuloksiin. Virtasen nähtiin olevan henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin johtavan rehtorin virkaan. Hänen nähtiin osoittavan esimerkiksi vahvaa näkemyksellisyyttä koulutuskentän tulevaisuudesta, johtamiskykyä sekä innovointikykyä. Kanervavuoren ei koettu hahmottavan koulutuksen tulevaisuutta.

Kaarinaan haettiin strategista visionääriä, mutta Kanervavuoren mukaan tämä hakuehto ei ollut tullut hakuilmoituksessa tarpeeksi esille. Kanervavuori kritisoi myös sitä, että valintatyöryhmän jäsenillä ei ollut koulutusta tai kokemusta koulutusalalta. Oikaisuvaatimuksessaan hän pitää erityisenä vahvuutenaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisäämistä. Hänen saamansa palaute johtavana rehtorina on ollut kiittävää, hänen aikanaan laadittiin erityisopetuksen suunnitelma ja hänen on koettu antaneen tukea matalalla kynnyksellä.

Sivistyslautakunta kuitenkin hylkäsi Kanervavuoren oikaisuvaatimuksen yksimielisesti.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Timo Virkkula (sd.) olisi alun perin valinnut virkaan Katriina Sulosen, mutta hän lupasi jo ennen äänestystä antaa jatkossa kaiken tukensa sille, kuka valituksi tuleekin.

Rekrytoinneista vain harvoin valituksia


– Virkaa hakeneet ovat olleet mukana prosessissa tosissaan, ja valitsematta tulleet ovat eittämättä pettyneitä. Ymmärrän tämän hyvin, miettii Heikkilä.

– Valintatyöryhmässä olimme kuitenkin erittäin tyytyväisiä siihen, että saimme paljon erinomaisia hakemuksia johtavan rehtorin virkaan. On hienoa, että tehtävä kiinnosti laajasti.

Aiemmin Kaarinassa on ollut erimielisyyttä myös toisesta sivistystoimen rekrytoinnista. Kun sivistysjohtaja Elina Heikkilä valittiin viisi vuotta sitten, sen enempää hallitus kuin valtuusto eivät olleet yksimielisiä. Hän tuli valituksi melko täpärin äänin.

Heikkilä, Virkkula ja henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala eivät kuitenkaan koe, että Kaarinan sivistystoimen valinnoista olisi ollut poikkeuksellisen paljon erimielisyyttä. Hanhialan mukaan Kaarinan johtavien viranhaltijoiden valinnoista on ylipäätään tehty vain harvoin virallisia valituksia.

Rantanen on jäämässä eläkkeelle maaliskuun lopussa. Hänet valittiin johtavaksi rehtoriksi yksimielisesti 20 hakijasta kahdeksan vuotta sitten. Myös silloin Kanervavuori haki virkaa.

Kaksi päiväkodinjohtajaa lähtee Kaarinasta


Kahdessa Kaarinan kaupungin päiväkodissa vaihtuu johtaja alkuvuodesta. Kuovinkadun ja vuorokoti Rinkelin johtajat ovat irtisanoutuneet tehtävistään.

Vuorokoti Rinkelin johtaja Kirsi Rokala on työskennellyt Kaarinan kaupungin palveluksessa miltei 40 vuotta. Varhaiskasvatuksen johtajan Päivi Kemppaisen mukaan hän siirtyy töihin yksityiselle sektorille.

Arja Niemi ehti työskennellä Kuovinkadun päiväkodin johtajana vuoden. Kuovinkadun päiväkoti on ollut viime aikoina esillä sisäilmaongelmiensa takia. Päiväkodin lapsiryhmät on tällä hetkellä sijoitettu eri yksiköihin Kaarinan alueelle. Kemppaisen mukaan päiväkodin tulevaisuus on epäselvä.

Kaupunki ei toistaiseksi aio palkata Kuovinkadun päiväkotiin uutta johtajaa, vaan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin toimintakauden 2019–2020 loppuun asti, jonka jälkeen viran täyttämistä harkitaan uudelleen.

Teksti: Maria Kesti