Koulujen ylijäämäruuan jako Kaarinassa laajenee – auttajille olisi tarvetta

0
Ylijäämäruuan jakoa Kotimäessä syksyltä.

Kaarinan lukiossa ryhdytään jakamaan kaupunkilaisille lukiolaisten ruokailusta yli jäävää ruokaa. Samalla lukio on Kaarinassa viides koulu, joka on lähtenyt ruokahävikkisotaan ylijäämäruuan jakelemisella.

Aloitteen ylijäämäruuan jakamisesta tekivät lukiolaiset itse.

Punainen Risti organisoi vapaaehtoisten ruokajakajien toimintaa. Nykyiset ruokajakajat ovat halukkaita laajentamaan toimintaansa, mutta uusillekin jakajille löytyy tarvetta.

Jako vie aikaa noin tunnin. Jakovuorot voi jokainen valita itse. Kokouksia on 3–4 kertaa lukukauden aikana.

Uudet ruokajakelusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Marja-Helena Salmioon , 044 200 5001 tai spr.lahitupa@gmail.com.