Merikratoksen hanke vastatuulessa myös Voivalassa: “Ymmärtäisin asukkaiden huolen, jos tontille olisi tulossa esimerkiksi päihdekatkaisuasema”

0
Merikratoksen hanke Voivalassa odottaa valitusajan päättymistä. Uusi perhekuntoutusyksikkö on tulossa Rantayrttikadun ja Ruokokadun kulmaan, Visiittiä vastapäätä. Tontin myynti tietää Kaarinan kaupungille noin 180 000 euroa tuloja.

Asukkaat vastustavat perhekuntoutusyksikön rakentamista Voivalaan. Alueen asukkaat tekivät oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä myydä Rantayrttikadulla sijaitseva tontti Merikratos Oy:lle. Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut parikymmentä asukasta.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen yksimielisesti juuri ennen joulua. Asukkailla on vielä mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Paikkatietopäällikkö Sami Kääriäisen mukaan oikaisuvaatimuksessa ei noussut esiin mitään sellaista, mikä edellyttäisi päätöksen kumoamista. Päinvastoin oikaisuvaatimus sisälsi väärää tietoa. Asukkaat vetosivat virheellisesti siihen, että kyseinen tontti on kaavassa merkitty viheralueeksi.

Tosiasiassa alue on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaupunkikehitysjohtaja Pasi Aromäen mukaan kaavoittaja on tarkoittanut alueen toimintaan, jota Merikratos Oy on alueelle suunnitellut, eikä hanke vaadi poikkeuslupaa.

Asukkaat vetoavat yhdenvertaisuuteen


Merikratoksen hanke on herättänyt Kaarinassa poikkeuksellisen suurta vastustusta. Alun perin yritys oli rakentamassa perhekuntoutusyksikköä Auranlaaksoon Silvolanmetsän alueelle, mutta perääntyi suunnitelmissaan asukkaiden vastustuksen takia.

Voivalan asukkaat kummastelevat, miksi Merikratos Oy:n toiminta ei kelvannut Silvolanmetsään, mutta Voivalan alue katsotaan soveliaaksi sijainniksi ja alueeksi. Oikaisuvaatimuksessa ihmetellään myös, miksei asukkaita kuultu ennen tontin myymistä.

Tontin myyminen on Kääriäisen mukaan yksi niitä harvoja asioita, jossa kaupungin ei tarvitse kuulla asukkaita. Lähinaapureita ja muita asukkaita tullaan hänen mukaansa kuulemaan monta kertaa hankkeen edetessä.

– Kaarinan kaupunki myy noin sata maa-aluetta vuodessa. Olisi varsin haastavaa, jos joutuisimme joka kerta kysymään asukkaiden mielipidettä, voimmeko myydä tontin tälle ostajalle, Kääriäinen perustelee.

Auranlaaksossa tilanne oli Kääriäisen mukaan erilainen, sillä Merikratoksen Silvolanmetsästä hankkima tontti oli käyttötarkoitukseltaan AP (asuinpientalojen alue). Perhekuntoutusyksikön rakentaminen tontille olisi edellyttänyt poikkeuslupaa. Voimakkaan vastustuksen takia Merikratos päätti, ettei lähde käymään oikeutta poikkeusluvasta.

Asukkaat vaativat myös, että Voivalan tontista pitäisi järjestää tarjouskilpailu. Kääriäisen mukaan tarjouskilpailu järjestetään yleensä silloin, jos kaupungin tiedossa on, että tontista on kiinnostunut useampi ostajaehdokas.

Tässä tapauksessa kaupunki piti epätodennäköisenä, että tontti herättäisi ostajien keskuudessa suurta kiinnostusta, sillä kortteli jaetaan kahden toimijan Merikratoksen ja Kaarinan Vuokratalojen kesken. Rakentamiselle asettaa haasteita tonttia halkova kaukolämpölinja.

Tilat neljälle perheelle


Merikratos Oy:n toimitusjohtaja Henna Komonen on ymmällään asukkaiden reaktiosta. Yrityksen ensimmäinen perhekuntoutusyksikkö valmistui vuosi sitten Mikkeliin, eikä hanke herättänyt asukkaissa vastaavanlaista vastustusta. Voivalaan suunnitteilla olevassa yksikössä on tilaa neljälle perheelle.

– Ymmärtäisin jollakin tavalla asukkaiden huolen lieveilmiöistä, jos tontille olisi tulossa esimerkiksi päihdekatkaisuyksikkö. Tässä on kuitenkin kyse tavallisista perheistä, jotka asuvat muutenkin meidän naapurustoissamme. Perheet tulevat meille vapaaehtoisesti saamaan lisää tukea arkeensa, hän kuvailee.

Teksti ja kuva: Heinimaija Hirvonen