Moottoritielle tulossa rinnakkaistie Krossista Lakariin – lähiasukkaat vastustavat

0

Krossin ja Lakarin yritysalueet yhdistävän uuden tien kaavaluonnos on valmistunut. Uusi, Lakarinkaareksi kutsuttu tie kulkisi Turku–Helsinki-moottoritien pohjoispuolella sen rinnakkaistienä. Käytännössä Lakarinkaari yhdistäisi nykyisen Krossinkaaren ja Lakarintien.

Osallistumiskokouksessa kävi ilmi, että lähiasukkaat vastustavat uutta tieyhteyttä. Kaupunkikehityslautakunta kuitenkin hyväksyi kaavaluonnoksen. Luonnos asetettiin nähtäville, ja jatkokehittelyä varten siitä on mahdollista antaa palautetta.

Moottoritien ja Hiiskanmäen asuinalueen välinen metsä jää pääasiassa virkistysalueeksi.

Yksi asuinkiinteistö, jota käytetään vapaa-ajan asuntona, on jäämässä uuden tielinjauksen alle. Lisäksi Lakarintien varressa tien luoteispuolella on pientaloja, jotka tulevat kärsimään jatkossa melusta. Niiden tonteille mahdollistetaan jatkossa työpaikkarakennuksia.

Lakarintien kaakkoispuolelle on tulossa tontteja teollisuudelle.

Nykyiset katuyhteydet Kaarinantieltä ja moottoritieltä eivät ole olleet riittäviä Krossin ja Lakarin yrityksille.