Työttömyysaste laskee ja avoimia työpaikkoja viime vuotta enemmän – Kaarinan työttömyyslukujen suunta on hyvä

0
Varsinais-Suomeen syntyneet työpaikat ovat laajasti useilla eri aloilla, mutta esimerkiksi kaikki rakennusalan avoimet työpaikat eivät tule avoimeen hakuun, eivätkä ne silloin näy missään tilastoissa. Arkistokuva Kaarinasta.

Kaarinassa oli joulukuussa avoinna 166 työpaikkaa. Luku oli 80 työpaikkaa isompi kuin vuotta aiemmin.

Kaarinan tilanne heijastelee koko maakunnan tunnelmaa. Varsinais-Suomessa oli viime vuonna avoinna lähes 65 000 uutta työpaikkaa. Se on uusi ennätys, aikaisempi huippulukema noin 60 000 työpaikkaa on vuodelta 2018.

Viime vuoden luvut ovat vielä Ely-keskuksen vahvistamattomia ennakkotietoja.

 

 

Jo viime vuoden tammi­–kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais­-Suomessa. Näistä 16 500 oli kestoltaan yli 12 kuukauden ja 3 800 kappaletta oli kestoltaan 6­–12 kuukautta. Alkuvuoden uusista työpaikoista 58 prosentissa työsuhteen kesto on ollut yli 6 kuukautta.

Loppuvuoden uusien työpaikkojen työsuhteiden laatu on vielä selvittämättä. Eli esimerkiksi se, minkä mittaisista työsuhteista työpaikoissa on kysymys, ei ole vielä tiedossa.

Ely-keskuksen analyytikko Juha Pusilan mukaan maakunnan avointen työpaikkojen luku ei ole tarkka, mutta se on suuntaa antava.

– Joillakin aloilla uusien työpaikkojen määrä on tarkka, toisilla aloilla vain suuntaa antava.

Ely-keskus poimii avoimet työpaikat omasta tietojärjestelmästään. Lisäksi lukuun lisätään suurimmat yksityiset työnhakuyritykset.

– Osa vuokratyöfirmojen työpaikoista saattaa olla haettavana usean eri yrityksen kautta. Näitä päällekkäisyyksiä pyritään poistamaan manuaalisesti ja teknisesti, mutta on mahdollista, että työpaikat esiintyvät tilastoissa useampaan kertaan, kuvailee Pusila.

Työmarkkina-analyytikko muistuttaa, että kaikki avoimet työpaikat eivät tule avoimeen hakuun, eivätkä ne silloin näy missään tilastoissa.

– Esimerkiksi rakennusalalla on perinteisesti työpaikkoja, jotka täyttyvät puskaradion kautta.

Pusilan mukaan työvoiman kysyntä on maakunnassa yllättävän laaja-alaista. Joulukuussa esimerkiksi erityisasiantuntijoiden kysyntä on pysynyt vahvana. Se tarkoittaa, että korkeasti koulutettuja osaajia etsitään. Myös rakentamisessa työvoiman kysyntä oli edelleen vireää.

Lisäksi siivouksessa, logistiikka-­alan, sosiaali- ja ­terveysalan, majoitus- ­ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Kiivaimman sote-valmistelun aikana muutama vuosi sitten alan työpaikkoja ei juuri ollut auki, mutta nyt näiden alojen työpaikkoja on taas runsaasti auki, kuvailee Pusila.

 


Kaarinan työttömyysluvut kehittyivät koko vuoden hyvään suuntaan. Työttömyysaste oli joka kuukausi vuonna 2019 alhaisemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Joulukuussa Kaarinan työttömyysprosentti oli 6,1. Vuotta aiemmin luku oli 6,7.

Työttömien lukumäärä oli joulukuussa 983 henkilöä. Vuotta aiemmin se oli 1 057.

– Tilanne on Varsinais-Suomessa verrattain hyvä, ennen kaikkea tilanne on hyvä Turun seudulla. Ilman tilastoputsauksiakin työttömyys alenee muualla Varsinais-Suomessa kuin Vakka-Suomessa, kuvailee Pusila.

Analyytikko muistuttaa, että autotehtaan lomautusten heijastusvaikutuksia näkyy myös muualla kuin Vakka-Suomessa.

Pusilan mukaan positiivissävytteinen työllisyyskausi tulee jatkumaan erityisesti Turun seudulla. Myös muilla seuduilla näkymät ovat kohtuulliset.

– Työllisyyden kasvu ja työttömyyden väheneminen tulee väistämättä hidastumaan, näin myös meillä, arvioi Pusila.

 

Varsinais-­Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 600 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuna oli 2 650. Työttömien määrä kasvoi joulukuun aikana 3 100 henkilöllä lomautettujen määrän tuplaantuessa. Lomautetut näkyvät Ely-keskuksen Työllisyyskatsauksessa työttöminä.

Maakunnan luvuissa näkyvät vahvasti autotehtaan määräaikaiset lomautukset. Lomautettujen määrä on noussut erityisesti Vakka-Suomen kunnissa ja Turussa.

Viime vuoden joulukuusta työttömien määrä kasvoi 80 henkilöllä eli 0,4 prosentilla, kun koko maassa työttömyys kasvoi koko lailla samaa tahtia, 0,5 prosenttia. Lomautettujen määrä oli Varsinais­-Suomessa tuplasti suurempikuin vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomen työttömyysprosentti oli joulukuussa korkein Uudessakaupungissa, 16,6 prosenttia, ja alin Ruskolla, 4,4 prosenttia.

Verrattuna koko maan 9,8 prosentin työttömyystasoon on työttömyysaste sitä alempi 23 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vain Uudenkaupungissa, Salossa ja Turussa työttömyys on maan keskitasoa korkeampi.

Kymmenessä kunnassa työttömyys jää Kaarinan tavoin alle 7 prosentin tason.

Tammikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja Ely-keskuksen työttömyysasiantuntijat arvioivat, että näin tapahtuu Varsinais-Suomessa tälläkin kertaa.