Aura Rantamäen kolumni: Ennakkoluulosta hyväksyntään

0

Meillä kaikilla on ennakkoluuloja. Ennakkoluuloksi kutsutaan käsitystä, joka on luotu ennen ihmiseen tai asiaan tutustumista. Usein ennakkoluulot kohdistuvat erilaisiin ihmisryhmiin, kuten esimerkiksi vähemmistöihin: uskonnolliseen ryhmään, vammaisuuteen tai kansalaisuuteen. Joskus ne voivat liittyä yksityiskohtaisempiin asioihin, kuten yksittäiseen ihmiseen tai tekemiseen.

Ennakkoluulot voivat johtaa syrjintään ja rasismiin, ja ne voivat olla este eri ihmisiin ja kulttuureihin tutustumiseen.

Ennakkoluulot syntyvät meissä itsessämme. Saatamme olla liian varovaisia uusien asioiden suhteen. Ennakkoluulot kuitenkin karisevat sitä mukaan, mitä enemmän tapaamme ihmisiä, koemme, näemme ja kuulemme asioita.

Mielestäni joidenkin ihmisten pitäisi siirtää ennakkoluulot sivuun, kohdata ja puhua uusille ihmisille, tutustua uusiin kulttuureihin ja tehdä uusia asioita.

Ennakkoluuloista eroon pääseminen voi olla joillekin vaikeaa, mutta hyvä alku on tunnistaa omat ennakkoluulot. Sen, minkä tiedostaa, voi halutessaan muuttaa. Myös tieto hälventää ennakkoluuloja ja lisää kulttuuritietoisuuttamme.

Kulttuuritietoisuudeksi voidaan määritellä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Ei kuitenkaan pelkästään riitä, että tuntee vieraita kulttuureja – on tunnettava ja ymmärrettävä ennen kaikkea myös omansa.

Mielestäni on myös tärkeää, että vähemmistöjä kuvataan niiden omilla ehdoilla. Esimerkiksi kuurot eivät määrittele itseään puuttuvan kuulon kautta, vaan he kokevat olevansa kieli- ja kulttuurivähemmistö.

Kohdataan, ymmärretään ja hyväksytään toisemme sellaisina kuin olemme.

Aura Rantamäki

8-luokkalainen

Valkeavuoren koulusta