Häh: Useita yksityisiä päiväkoteja valmistui Kaarinaan – miksi lapsia on yhä jonossa?

0

Kaarinaan valmistui vuodenvaihteen tienoilla kolme uutta yksityistä päiväkotia: Pilke Kanerva Auranlaaksoon, Nappulakylä Kaarinan keskustaan ja Pilke Aurora Piispanristille. Kaarina-lehden lukija kummastelee, miksi perheet joutuvat jonottamaan päivähoitopaikkoja samaan aikaan, kun uusissa yksityisissä päiväkodeissa on vapaita paikkoja.

Pitääkö tämä paikkansa, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen?

– Pitää paikkansa, että kevään aikana lapsia on sijoitettavana enemmän kuin on vapaita hoitopaikkoja. Uudet yksityiset päiväkodit ovat toki helpottaneet tilannetta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Päiväkotiin sijoitettavien lasten kokonaismäärä riippuu lasten iästä. Hoitopaikkaa hakevista lapsista valtaosa on alle kolmevuotiaita, jotka sitovat hoitajaresurssia miltei kaksi kertaa niin paljon kuin yli kolmevuotiaat lapset. Toisin sanoen, vaikka päiväkoti on mitoitettu 60 lapselle, sinne ei voida ottaa 60 alle kolmevuotiasta lasta.

Montako lasta Kaarinassa jonottaa tällä hetkellä päivähoitopaikkaa?

– Kaikkiaan 50 lasta jonottaa paikkaa. Tosin osa heistä on hakenut hoitopaikkaa vasta maalis-, huhti- tai toukokuun alkuun. Lisäksi kymmenen lasta odottaa hoitopaikkaa jostakin tietystä hoitopaikasta, eikä perhe ota vastaan muita hoitopaikkoja.

Nappulakylässä ja Pilke Kanervassa on vielä vapaita paikkoja. Näitä paikkoja käytetään muun muassa niiden lasten sijoitteluun, joista on jätetty hakemus neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Pilke Aurora on lähes täynnä.

Kaarinassa on linjattu, että päivähoidosta pitäisi vähintään 65 prosenttia olla omaa tuotantoa ja enintään 35 prosenttia ostopalvelua. Mikä on suhde tällä hetkellä?

– Kunnallisia 60 prosenttia ja yksityisiä 40 prosenttia. Hoitopaikan löytäminen perheelle on ensisijaista. Suhdeluvut voivat ylittyä tilapäisesti.

Onko päivähoidon ruuhka helpottanut yhtään viime syksystä?

– Sikäli ruuhka on helpottanut, että kahden viikon kuluessa sijoitettavia lapsia ei ole ollut läheskään niin paljon kuin viime vuonna.

Kunnalla on velvollisuus järjestää hoitopaikka kahden viikon kuluessa silloin, kun hoitopaikan tarve riippuu työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta. Haastetta on tänä vuona aiheuttanut uusien lapsiperheiden vilkas kuntaan muutto.

Teksti: Heinimaija Hirvonen