Kaarina hävisi oikeudessa jätelietteistä: jätehuoltolautakunta saa päättää vastoin kuntien tahtoa

0

Turun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset jätelietteen kuljetuksista.

Kuljetettavana on haja-asutusalueiden umpi- ja sakokaivojen jätelietettä eli käytännössä vessa- ja pesuvesiä.

Oikeuteen valitti 13 kuntaa, kuten Kaarina, sekä yrityksiä ja muutama yksityishenkilö. Nämä tahot olisivat halunneet pysyä yritysvetoisessa mallissa, jossa kiinteistönhaltijat itse solmivat sopimukset kuljetusyritysten kanssa. He valittivat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen.

”Kuntien itsehallinto-oikeutta loukataan”

Valittajien mielestä asian valmistelu oli jätehuoltolautakunnassa ollut virheellistä ja asian käsittelyyn oli osallistunut esteellisiä henkilöitä. Valituksissa oli myös katsottu lautakunnan loukanneen kuntien itsehallinto-oikeutta, sillä 14 osakaskuntaa oli vastustanut lausunnoissaan kuntavetoista mallia.

Valittajien mukaan jätelaki täyttyy kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Lisäksi useat valittajat katsoivat, että päätös heikentää kuljetusyrittäjien elinkeinoa ja saattaa johtaa hintojen nousuun.

Hallinto-oikeus kuitenkin näki, että lautakunnan päätös ei ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta ei ollut ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ollut muutenkaan lainvastainen. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta ei ole sidottu jäsenkuntien kannanottoihin, vaan kunnat ovat itse aiemmin sopineet, että lautakunnalla on päätösvalta kuntien jätteisiin.

Oikeuden mukaan kuntavetoinen malli on jätelain tarkoittama lähtökohta, josta voidaan vain tiettyjen edellytysten täyttyessä poiketa. Tällöinkin jätehuoltoviranomainen voi valita kunnan järjestämän kuljetusvaihtoehdon.

Hallinto-oikeus totesi myös, että laki vaatii ottamaan huomioon kuljetusyrittäjien tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätteenkuljetuspalvelujen tuottamiseen.

Kaarinassa mielipiteet hajoavat

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kaarina ei ollut alun perin lietekuljetuksista yksimielinen. Ympäristötoimi oli kuntavetoisen mallin puolella mutta sai vastustusta teknisen toimen viranhaltijoista. Kaupunginhallituksessa kokoomus ja keskiryhmät olivat yritysvetoisen mallin kannalla, vihreät kuntavetoisen. SDP äänesti tyhjää.

Lounais-Suomessa on arvion mukaan 45 000 kiinteistöä, jotka ovat siirtymässä keskitetyn lietekuljetuksen piiriin. Jätehuoltolautakunnan toimivaltaan kuuluu 17 kuntaa.

Puolesta: ”Hallinto-oikeuden päätös oli odotettu. Kyse ei ole ollut puolueiden mielipiteistä vaan lain noudattamisesta.Uskonpa, ettei valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta saada. Päätös on vahva ja selkeä jätelain mukainen ratkaisu.” Hannu Rautanen (vihr.), Kaarinan edustaja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa

Vastaan: ”Koko homma on käsittämätön. Suurin osa kunnista oli kuntavetoista mallia vastaan. Valittajia on paljon, ja siirtyminen kunnalliseen toimintaan ei tule olemaan helppoa.Yhteistyön perään paljon kuulutetaan seudulla, mutta tällaiset päätökset eivät sitä paranna. Yrittäjille tämä on kylmä suihku niskaan. Yhteiskunnassa ei nyt ymmärretä kilpailun ja kilpailuttamisen eroa, kun kokonaisia toimialoja otetaan yhteiskunnan haltuun.” Matti Alander (kok.), Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kuntavetoinen eli keskitetty malli: Kunta (Turun seudulla useiden kuntien omistama Lounais-Suomen jätehuolto Oy) kilpailuttaa jätteenkeräyksen ja sen kuljetuksen. Vain kilpailutuksissa voittaneet urakoijat saavat kuljettaa umpi- ja sakokaivojen lietettä.

Yritysvetoinen eli sopimusperustainen malli: Kiinteistön haltija sopii suoraan kuljetusyrittäjän kanssa umpi- ja sakokaivolietteen keräyksestä ja kuljettamisesta. Osa kiinteistön omistajista on laistanut tästä velvollisuudesta, mitä on ollut vaikea valvoa.