Kaarinalainen väitöstyö kyseenalaistaa suomalaisen innovaatiokilpailukyvyn

0
Anne-Mari Lummevuo työskentelee tätä nykyä Hesburgerin perustaja Heikki Salmelan omistamassa turkulaisessa teknologiayrityksessä.

Kaarinalainen Anne-Mari Lummevuo on lauantaina jännittävässä paikassa. Pitkän työuran kansainvälisten patentoinnin parissa tehnyt juristi väittelee tuolloin tohtoriksi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

Patenttilakimiehenä Nokian Salon toimipaikassa ja sittemmin turkulaisen perheyhtiön teknologiayrityksessä työskennellyt Lummevuo uskoo, että monikansallisen yrityksen työsuhdekeksintö- ja patenttilainsäädäntöjen vyyhtiä käsittelevä väitöstyö tulee auttamaan niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia monikansallisia yrityksiä monimutkaisten lainsäädäntöjen viidakossa.

– Tämä tutkimus on siinä mielessä hieman tavallisesta poikkeava, että perinteisen akateemisen tutkimuksen lisäksi väitöstutkimuksessa ongelmakohtia käydään läpi nimenomaan konkreettisten esimerkkien ja työuraltani kumpuavien kokemusten kautta. Siksi uskon, että väitöstyöstäni tulee olemaan hyötyä myös kollegoilleni, jotka painivat samojen patenttilainsäädäntöihin liittyvien ristiriitojen kanssa, Lummevuo kertoo.

Kilpailuasetelma epäreilu

Ristiriidoilla Lummevuo tarkoittaa muun muassa maakohtaisia eroja keksintöoikeuksissa ja keksintöjen suojaamisessa patenteilla. Oikeudet pitää turvata lainmukaisesti ja patenttien olla päteviä, jotta niillä voi tuottaa yrityksille taloudellista hyötyä esimerkiksi lisensioimalla.

Rajat ylittävissä keksinnöissä lainmukaisuusvelvoitteet luovat erityisiä haasteita, sillä silloin yhdessä keksinnössä kohtaavat usean eri maan työsuhdekeksintösäännöt ja kansalliset turvallisuussäännökset.

Viimeksi mainituilla säännöillä yksittäiset valtiot kontrolloivat ja tietyissä tapauksissa jopa kieltävät innovaatioiden lipumisen maan rajojen ulkopuolelle patenttihakemuksilla.

– Kyse on samalla kilpailukyvystä ja siitä, saavatko jotkut valtiot etua siitä, että esimerkiksi kyseisessä maassa tehty keksintö pitäisi patentoida aina ensin juuri siinä maassa. Kansainvälinen patenttijärjestelmä on hyvin tasapuolinen, mutta sen sijaan patenttihakemuksiin vaikuttavat maakohtaiset turvallisuussäännöt eroavat paljonkin toisistaan. Tämä aiheuttaa ristiriitoja ja tekee patenttien hakemisesta globaaleille yhteistyökeksinnöille haastavaa. Niiden ongelmien kanssa olen itse paininut juristina ja nyt pyrin jakamaan väitöstyön kautta tietoni eteenpäin, Lummevuo kertaa.

Hans Langh aktiivinen patenttien hakija

Kaarinalaisista yrityksistä esimerkiksi piikkiöläinen perheyritys Hans Langh on aktiivinen kansainvälisten patenttien hakija. Patenteilla pyritään luonnollisesti suojaamaan oma innovaatio ja maksimoimaan siten siitä mahdollisesti kertyvä taloudellinen hyöty.

Lummevuo toivoo, että julkaistu väitöstyö herättäisi alalla lisäkeskustelua siitä, miten maakohtaisia eroavaisuuksia työsuhdekeksintöihin voisi yhtenäistää. Yksi tärkeä tekijä olisi keksintöoikeuksien yhtenäistäminen.

– Tällä hetkellä esimerkiksi työsuhdekeksintölaki on Suomessa melko raskas moneen muuhun maahan verrattuna. Suomalainen yritys ei ole siinä mielessä välttämättä samassa asemassa kuin jossain kevyemmän lainsäädännön maassa innovatiivista tuotekehitystä tekevä yritys, Lummevuo sanoo.

Väitöskirja työn ohessa

Lummevuo on kirjoittanut väitöskirjansa työn ohessa. Aikaa on mennyt runsaat seitsemän vuotta, mutta vuosien aherruksen jälkeen tunnelma on innostuneen odottava.

– Täytyy olla kiitollinen työnantajaa kohtaan joustavuudesta. Toivon, että väitöskirjastani on hyötyä muille tällä alalla työskenteleville ja patenttilainsäädäntöjen kanssa painiville, hän hymyilee.

Lummevuo on lähtöisin Tampereelta, mutta hän muutti Turkuun opintojen perässä vuonna 1993. Perhe muutti kymmenen vuotta myöhemmin Kaarinaan, jossa he ovat viihtyneet sittemmin hyvin.

Pitkään moottoritie vei töiden perässä Kaarinasta Saloon, mutta työpaikan vaihtuminen Turkuun oli tarjous, josta seudulle hyvin kotiutunut Lummevuo ei voinut kieltäytyä.

– 14 vuoden Saloon ajamisen jälkeen mahdollisuus siihen, että voi tarvittaessa pyöräillä Aurajokirantaan töihin, jossa vieläpä voi hyödyntää kansainvälisen patentoinnin kokemustani, oli tarjous, josta ei vain voinut kieltäytyä. Alun perin Nokian jälkeen minun piti kirjoittaa väitöskirjaa päätoimisesti, mutta niinhän se usein menee, että kun toinen ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa, Lummevuo miettii.

OTK Anne-Mari Lummevuo esittää väitöskirjansa ”Complex of laws: interfacing differentemployment and patent regimes in global inventions – a piece of cake?” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 29.2. kello 12 Turun yliopistossa Caloniassa. Vastaväittäjänä professori Ulf Petrusson (Göteborgs universitet, Ruotsi) ja kustoksena professori Tuomas Mylly (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

Teksti ja kuva: Jan Sundman