Kaarinan lukion lomakäytännöt syynissä: rehtori ei myöntänyt viikon lomaa

0

Sivistyslautakunta on määrännyt Kaarinan lukiota laatimaan yhdenvertaiset ohjeet opiskelijoiden poissaolojen varalle sekä tiedottomaan niistä opiskelijoita ja huoltajia.

Lukion poissaolokäytännöt joutuivat luupin alle, kun yhden oppilaan vanhemmat tekivät oikaisuvaatimuksen rehtorin päätöksestä. Perhe oli anonut huolettavalleen lupaa olla lomamatkan takia pois koulusta seitsemän päivän ajan tammikuussa, koska perheellä ei ole mahdollisuutta viettää yhteistä lomaa koulujen lomaviikoilla.

Rehtori oli antanut kielteisen päätöksen ja vedonnut opiskelijan aikaisempaan poissaoloon edellisen lukuvuoden aikana. Toisena perusteluna oli mainittu opiskelijan lukio-opintojen vaarantuminen.

Päätöksen saatuaan huoltajat olivat olleet yhteydessä rehtoriin, ja sähköpostiketjusta käy ilmi, että myös rehtori on todennut opiskelijan suoriutuneen opinnoistaan mallikkaasti.

Asia ei sähköpostikeskustelulla ratkennut, mutta matkan lähestyessä rehtori on todennut, että käytännössä opiskelija voi olla poissa koulusta matkan ajan. Jokainen opettaja tekee omasta kurssistaan päätöksen, poistetaanko kyseinen opiskelija kurssilta liiallisten poissaolojen takia yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.

Sivistyslautakunta päätti kumota rehtorin tekemän päätöksen ja palauttaa asian hänelle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluna oli, ettei Kaarinan lukion nettisivuilla ole eritelty, mitkä ovat hyväksyttyjä syitä poissaoloille. Verkkosivuilla ei myöskään ole ollut mainintaa, että opiskelija voi olla pois koko lukio-opintojensa aikana vain yhden, noin viikon mittaisen poissaolojakson ajan.

Rehtorilta voi anoa 4–30 päivän mittaista poissaoloa, mikä osaltaan johtaa harhaan, kuinka paljon opinnoista voi olla pois.