Kaarinan toimistoinsinöörin rekrytointia puidaan oikeudessa

0

Kaarinassa valittiin uudeksi toimistoinsinööriksi Otto Kaarto viime marraskuussa, mutta valinta on herättänyt närää. Yksi virkaa hakeneista teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja sen jälkeen veti asian hallinto-oikeuteen.

Toimistoinsinöörin valinnan jälkeen oli käynyt ilmi, että yksi valitsematta jäänyt hakija täytti kelpoisuusehdot, vaikka näin ei ollut oletettu. Tiedossa ei ollut, että ennen ammattikorkeakoulu-uudistusta saatu teknikon tutkinto on samanarvoinen nykyisen insinööritutkinnon kanssa. Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari olisikin hyväksynyt oikaisuvaatimuksen ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.

Teknisessä lautakunnassa Arto Elo (sd.) kuitenkin esitti, että oikaisuvaatimus hylätään, ja lautakunta hyväksyi hänen esityksensä yksimielisesti. Perusteluna oli, että Kaarto valittiin paitsi oppiarvonsa myös muun kokemuksensa ja kokonaisarvion perusteella.

Tyytymätön viranhakija katsoo olevansa hakijoista ansioitunein ja pitää lautakunnan ratkaisua syrjivänä.

Oikeus ei vielä ole antanut ratkaisuaan. Kaarinan kaupungin oikeudelle antamassa lausunnossa ei kuitenkaan katsota menettelyn täyttävän syrjinnän kriteereitä. Jotta menettely olisi syrjivä, kaupungin olisi pitänyt kohdella hakijaa epäsuotuisammin kuin muita henkilöön liittyvän syyn vuoksi, esimerkiksi hakijan uskonnon tai kansalaisuuden vuoksi.​