Mielipitei: Piikkiön oikaisu poistettava Tunnin junan suunnitelmista

0

Tunnin juna -hanke on ollut ainakin Kaarinan kaupungin kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä. Tunnin junaa varten rataa oikaistaisiin Piikkiön ohi.

Tällä hetkellä rakennetaan Piikkiössä Turun kehätien eli kantatie 40:n alkupäässä uutta Makarlan siltaa, joka ylittää rantaradan. Siltaan tulee kaksoisraiteen varaus.

Kustannustehokkaampaa ja mahdollisen tulevan lähijunaliikenteen kannalta olisi järkevämpi pysyä Piikkiön kohdalla nykyisessä ratalinjauksessa ja rakentaa kaksoisraide.

Jos rantarataa halutaan oikaista Varsinais-Suomen puolella, oikaisun voisi tehdä Piikkiön jälkeen Krossin ja Skanssin kautta Kupittaalle. Molemmat kaupunginosat ovat kasvavia ja merkittäviä kauppakeskuksia. Tämä oikaisu palvelisi erinomaisesti myös lähijunaliikennettä.

Monelle tunnin juna näyttäytyy turhana hankkeena. Rantarata kuitenkin tarvitsee vähintään kaksoisraiteen, jotta junaliikenne olisi luotettavampaa. Vaikka Tunnin juna ei kulje ihan tunnissa Turusta Helsinkiin, se lyhentää matka-aikaa noin puolesta tunnista kolmeen varttiin nykyiseen verrattuna. Tämä mahdollistaa monelle päivittäisen työssäkäynnin kauempaa kotoa.

Marko Heimonen, Kaarina