Miksi Kuusistossa on vain yksi jätteiden lajittelupiste, kun Littoisissa on kahdeksan?

0

Kaarinassa sijaitsee Kaarina-lehden laskujen mukaan 23 kierrätyspistettä, jossa kerätään useampaa kuin yhtä lajia jätettä. Ne ovat sijoittuneet Kaarinan kartalle epätasaisesti.

Littoisissa ja Auranlaaksossa on Kaarinan rajojen sisällä kahdeksan kierrätyspistettä. Lisää pisteitä löytyy läheltä rajan toiselta puolelta. Sen sijaan Kuusistossa on vain yksi kierrätyspiste.

Suhteessa asukasmäärään kuusistolaisilla pitäisi olla 2–3 kierrätyspistettä, jotta päästäisiin samaan tilanteeseen littoislaisten kanssa.

Ringin Länsi- ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Harri Patana selittää, että laki vaatii, että yli 500 asukkaan taajamassa on keräyspiste. Sen sijaan haja-asutusalueilla pisteiden määrää ei suhteuteta asukasmäärään, vaan keräyspisteitä tulee olla yhtä monta kuin kauppapaikkoja.

Kuusistossa suurin osa alueesta on haja-asutusaluetta. Taajamaa on vain vähän eikä kauppapaikkoja tällä hetkellä lainkaan. Kuusistoon ei tällä hetkellä aiotakaan lisätä keräyspisteitä.

Toisaalta asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta LSJH:lta paljastaa, että tämänhetkiseen keräysverkostoon ei juuri nyt suunnitella muutoksia, sillä kaikki tahot odottavat uutta jätelakia. Uusi laki säätänee uudelleen sen, miten suurissa taajamissa on kerättävä pakkausjätteitä ja laajeneeko esimerkiksi biojätteen keräysvelvoite.

– Se on varmaa, että kierrätystä ja lajittelumahdollisuuksia tulevaisuudessa lisätään, Huhta toteaa.

Uusi laki voikin poikia Kuusistoon lisää keräyspisteitä.

Lain piti tulla voimaan jo tulevana kesänä, mutta lain valmistelu on viivästynyt.

Teksti: Maria Kesti