Moni vanhus kieltäytyy Kaarinassa ulkoilusta: kylmä pelottaa, eikä riittäviä varusteita ole

0
Hoivakodeissa asuvat vanhukset pääsevät vain harvoin ulos, osin omasta tahdostaan, osin siksi, että auttavia käsipareja ei ole tarpeeksi.

Ulkoilun tärkeys ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä tunnustetaan tärkeäksi, mutta osa vanhuksista ei yksinkertaisesti halua ulkoilla. Kaarinan sosiaali- ja terveyspalvelut on selvittänyt asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksia eri hoivayksiköissään, ja yllättävän moni asukkaista kieltäytyy lähtemästä ulos.

Syitä ulkoilemattomuuteen on monia. Vaikka ulkoilumahdollisuutta tarjottaisiin, moni kokee esimerkiksi olevansa arka kylmälle eikä lähde ulos ainakaan kylmällä ja tuulisella säällä. Kaikilla asukkailla ei edes ole ulkoiluun sopivia vaatteita ja kenkiä.

Värttinässä Littoisissa asukkaiden toimintakyky on niin heikko, että ulkoileminen edellyttää ulkoilukaveria. Hoitajilla ei ole juurikaan mahdollisuutta ulkoiluttaa asukkaita resurssipulan takia. Ulkoiluttaminen jää omaisten ja vapaaehtoisten varaan; muutama omainen on myös ostanut ulkoilupalvelua.

Voivalassa Kaarinakodin hoivaosaston asukkaista osa ulkoilee omatoimisesti, osa avustettuna ja osa hyvin harvoin tai ei lainkaan. Omatoimisimmat käyvät kävelyllä myös talvella. Ne, jotka eivät pääse ulos ilman apua, ulkoilevat epäsäännöllisemmin. Hoitajat vievät asukkaita pihalle ja parvekkeelle, osastoapulaiset tekevät asukkaiden kanssa pidempiäkin lenkkejä.

Kaarinakodin alakerran asukkailla on mahdollisuus ulkoilla silloin, kun sää sallii ja henkilökunnalla on aikaa irtautua muista töistään, eli lähinnä niinä hetkinä, kun aamu- ja iltavuorolaiset ovat yhtaikaa paikalla vuoronvaihdon yhteydessä. Kesäisin kuitenkin oleskellaan suuri osa päivästä ulkona.

Piikkiökodissa ja Tupasvillassa hoitajat ulkoiluttavat asukkaita talviaikaan satunnaisesti, mutta lämpimillä keleillä kaikki halukkaat pääsevät ulos päivittäin. Kesäisin pihalla vietetäänkin paljon aikaa. Omasta tahdostaan ulkoilusta kieltäytyy Tupasvillassa noin puolet asukkaista. Piikkiökodissa suurin osa asukkaista ei halua ulkoilla talviaikaan.

Vanamon kotihoidossa Piikkiössä suurin osa asukkaista pääsisi ulos, muttei halua ulkoilla. Vanamon hoitajat ulkoilevat asukkaiden kanssa satunnaisesti, ja vapaaehtoisia ulkoiluttajia käy kaksi.

Hoivayksiköiden henkilökunta korostaa, että ulkoileminen olisi hyväksi asukkaiden elämänlaadulle, mutta näillä on itsemääräämisoikeus. Ulkoilumahdollisuutta voidaan tarjota ja hiukan suostutellakin, mutta vastentahtoisesti ketään ei viedä ulos.

Ulkoiluselvitys tehtiin Kaarinan vanhus- ja veteraanineuvoston pyynnöstä.