Pajamestarit ja kaupunki erimielisiä avustuksen määrästä

0
Kaarinan Pajamestarit ja kaupunki ovat erimielisiä siitä, paljonko kaupungin pitäisi maksaa avustusta. Arkistokuva.

Kaarinan Pajamestarit ry:llä ja Kaarinan kaupungilla on erilainen näkemys pajamestareiden Pitkospuu 9 -hankkeen avustuksesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi hankkeelle 18 000 euroa avustusta. Avustuksen maksamisen ehdoksi asetettiin määrällisten tavoitteiden täyttyminen.

Hankkeen tavoitteena oli edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Määrällisenä tavoitteena oli 140 osallistujaa, joista 60 prosenttia löytää hankkeen myötä positiivisen jatkopolun eli pääsee esimerkiksi töihin tai aloittaa opinnot.

Vuonna 2018 hankkeessa oli 75 osallistujaa, joista 41 löysi positiivisen jatkopolun. Kaupungin näkökulmasta hankkeen tavoite täyttyi vain 54-prosenttisesti. Tämän takia Kaarinan kaupunki maksoi Pajamestarille avustussummasta vain noin puolet eli 9 720 euroa.

Pajamestarit vaatii päätökseen oikaisua ja avustuksen maksamista täysimääräisenä. Yhdistyksen mukaan tavoitteet jäivät täyttymättä, koska asiakasohjaus hankkeeseen on ollut heistä riippumattomista syistä heikkoa. Pajamestarit myös toteaa, että kaarinalaisten työttömien osalta tavoitteet täyttyivät hyvin. Hankkeeseen osallistui 40 kaarinalaista, joista 70 prosenttia löysi positiivisen jatkopolun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi kuitenkin oikaisuvaatimuksen. Lautakunnan näkemyksen mukaan pajamestareiden perustelut eivät anna aihetta muuttaa summaa.