Valkeavuoren palloiluhallin joutuminen markkinaoikeuteen tuo ainakin yhden odotusvuoden – rakennustöiden piti alkaa jo

0
Tähän Valkeavuoren palloiluhallin on tarkoitus nousta.

Valkeavuoren palloiluhallin rakennustöiden piti alkaa joulukuussa tai viimeistään tammikuussa. Työkoneita on kuitenkin turha etsiskellä koulun pihalta: hankkeen kilpailutuksesta valitettiin markkinaoikeuteen.

Notaari Taina Salmivuori-Hesso kertoo, että tämäntyyppisistä tapauksista päätös tulee yleensä vuodessa. Kilpailutuksesta valitettiin syyskuussa 2019, joten ratkaisu saataneen tulevana syksynä.

Mikäli markkinaoikeus ratkaisee asian Kaarinan kaupungin hyväksi, työt voidaan aloittaa pian päätöksen jälkeen ja palloiluhalli saataisiin käyttöön vuonna 2022.

Jos Kaarina häviää oikeustaistelun, kuinkahan pitkä viive on odotettavissa? Käynnistetäänkö koko tarjouskilpailu uudestaan?

– Emme ole tätä juuri miettineet. Tuomiolauselma ja sen ajankohta sitten ratkaisee, miten jatkamme – ja ellemme saa tehtyä sovintoa valittajan kanssa, kertoo Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari.

Miksi sprinklerijärjestelmä puuttuu?


Palloiluhallin urakkamuodoksi valittiin KVR- eli kokonaisvastuurakentamisen malli. Kun perinteisessä mallissa kaupunki ilmoittaa vaatimuksensa ja valitsee sitten edullisimman urakoijan, KVR-mallissa kaupunki ilmoittaa hinnan ja pääpiirteittäiset vaatimukset. Urakoijat antavat tarjouksen siitä, mitä kyseisellä hinnalla saa.

Kaupunki julkaisi palloiluhallista hankintailmoituksen huhtikuussa 2019 ja sai kolme tarjousta. Kaupunki valitsi syyskuussa urakoijaksi Peab Oy:n. Lehto Tilat Oy ei kuitenkaan ollut tyytyväinen häviöönsä.

Lehdon mielestä Peabin tarjous oli tarjouspyynnön vastainen. Rakennuksesta puuttui sprinklerijärjestelmä, jota laki vaatii näin suuriin tiloihin. Tämän Kaarinan kaupunki omassa vastineessaan kiistää: KVR-urakassa kaupunki luottaa siihen, että palloiluhalli täyttää lain vaatimukset, ja palonesto- ja sammutusjärjestelmän saa rakentaa toisinkin kuin sprinklereihin tukeutuen.

Lehdon mukaan Peabin tarjouksessa ei myöskään ollut tarjouspyynnön vaatimaa kolmea moottorikäyttöisiä jakoseinää, vaan ainoastaan kaksi. Kaupunki vastaa, että Peab käytti hyväkseen mahdollisuutta esittää vaihtoehtoinen tarjous. Peab suurensi pelilattiaa ja välttyi samalla yhdeltä väliverholta, ja lopputulos täyttää tarjouspyynnön toiminnalliset vaatimukset.

Kaupunki etsi innovatiivisia ratkaisuja


Lehto Tilat Oy:n mukaan Valkeavuoren palloiluhallin tarjouspyynnön vaatimusluettelo oli epäselvä. Vertailuperusteiden tulee aiemman oikeuskäytännön linjausten mukaan olla niin selkeitä, että tarjoajat tietävät, millä seikoilla on merkitystä. Oli mahdotonta tietää, mitä kaupunki käytännössä haluaa esimerkiksi edustavalla julkisivulla ja toimivilla sisäänkäynneillä. Lehto valitti myös, että kaupungin antamista pisteistä eri urakoijille ei käynyt riittävästi ilmi, mistä kukin yrittäjä pisteensä sai.

Kaupunki totesi vastineessaan, että KVR-tyyppisessä urakassa ei tarvitse esittää yksityiskohtaisesti kaikkia vertailuperusteita, sillä KVR-mallilla lähtökohtaisesti haetaan innovatiivisia ja uudenlaisia ratkaisuja. Liian tarkka kriteeristö estäisi tämän.

Lisäksi Lehdon mukaan Peab sai parantaa tarjoustaan jälkikäteen. Tämän kaupunki kiistää: Peab sai selventää, miten sen tarjoukseen kuulunut laajennus käytännössä toteutettaisiin. Myös muut tarjoajat saivat selventää tarjouksiaan.

Peab yhtyy kaupungin esitykseen, eikä se pitänyt arviointiperusteita epäselkeinä. Lisäksi epäselvyyksistä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen tarjouksen antamista.