Esperin kehitysvammaisten hoitokodissa Littoisissa liian vähän työntekijöitä ja ongelmia tiloissa

0

Esperi Care Oy:n kehitysvammaisille tarkoitettu hoitokoti Littoisissa ei ole noudattanut toimilupaansa. Tämä kävi ilmi, kun Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyysi Kaarinan kaupunkia tekemään tarkastuskäynnin hoitokotiin.

Hoitokodista oli tehty tammikuussa aville epäkohtailmoitus, jossa kannettiin huolta hoitohenkilöstön riittävyydestä marras- ja joulukuussa sekä tammikuussa. Sijaisia ei ollut ilmoittajan mukaan rekrytoitu riittävästi.

Lisäksi avi pyysi Kaarinalta selvitystä hoitokodin lääkehoidon toteuttamisesta, toimitilojen asianmukaisuudesta, tietosuojakäytännöistä ja omavalvonnasta.

Kaupungin tammikuun lopussa tekemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että hoitokodin henkilöstömitoitus ei ollut marras-tammikuussa toimiluvan mukainen. Henkilöstövaihtuvuus oli myös ollut suurta, sijaisia paljon.

Lisäksi rakennuksessa on muutostarpeita. Esimerkiksi lääkeenjakotila ei kaikilta osin vastaa säädöksiä, eivätkä tilat ole esteettömiä. Hoitajakutsujärjestelmä on puutteellinen.

Esperin Littoisten hoitokodissa on 13 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa kehitysvammaisille. Hoitokotiin kuuluu kaksi pienkotia, Tupa ja Pirtti.