Häh: Miksi kaatuneita puita ei korjata Kaarinassa pois tienpientareilta?

0

Viime viikkoina riehuneet myrskyt ovat kaataneet Kaarinasta runsaasti puita. Puita on kaatunut myös tielle ja sähkölinjojen päälle. Kaarina-lehden lukija ihmettelee, miksi teiltä raivatut puut on jätetty ojaan lahoamaan.

Miksi Kaarinan kaupunki ei korjaa puita pois ja hyödynnä niitä, viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen?

– Me emme korjaa niitä pois kahdesta syystä. Ensinnäkin kohteita on nyt sen verran paljon, että siivoukset hoidetaan vasta, kun kaikki kaatuneet puut on saatu turvallisesti poistettua muun muassa teiltä, puistoista ja linjoilta sekä pihoilta.

Toiseksi kaikki kaatuneet puut eivät ole Kaarinan kaupungin omaisuutta, joten emme voi viedä puita pois ilman maanomistajan lupaa. Puiden raivaus kuuluu maanomistajalle ja myös kaava-alueilla tienpitäjälle eli kaupungille. Tiet täytyy pitää turvallisessa kunnossa. Siksi puut poistetaan tien sivuun aina kiireellisinä.

Jos tien poskessa lojuu myrskyn kaatamia puita, voiko yksittäinen kaupunkilainen käydä pilkkomassa siitä itselleen polttopuut?

– Maaomistaja päättää, saavatko yksittäiset asukkaat käydä pilkkomassa itselleen polttopuita. Me emme anna turvallisuussyistä näihin lupaa.

Teksti: Heinimaija Hirvonen