Kaarina aikoo käyttää etuosto-oikeutta Empossa

0
Kaarinalainen Joel Autio Empon uudella BMX-radalla viime kesänä.

Kaarinan kaupunki aikoo käyttää Kuusistossa tonttikaupassa etuosto-oikeutta eli astua alkuperäisen ostajan tilalle.

Kauppa oli tehty yksityishenkilöiden välillä 5,2 hehtaarin kokoisesta alueesta. Sen myyntihintana oli 400 000 euroa (7,76 euroa neliömetriltä).

Kaarina aikoo alueelle yhdyskuntarakentamista.

Kiinteistö sijaitsee Empon taajaman ja mahdollisen Paraistenväylän eli Kurkelantien jatkeen välissä. Yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Maakuntakaavassa alue on ”turvattu pitkällä aikavälillä tapahtuvalle suunnitellulle kehittämiselle”.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta käsittelee asiaa tänään keskiviikkona. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus. Lisäksi valtuusto päättää siitä, onko kaupungilla osoittaa kauppaan varoja.

Kunnilla on oikeus astua kiinteistökaupoissa ostajan tilalle ja lunastaa maat itselleen samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen ostaja olisi ne saanut. Mahdollisuutta käytetään hyvin harvoin.